ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА МАКРЕШ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 ГОДИНА