Обява – Инвестиционни намерения за изготвяне на ПУП