СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община МАКРЕШ
населено място С.МАКРЕШ, кметство ……….., секция № 001
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВАЛЕНТИНА МИТКОВА НАЧЕВА
ВАНЯ ИВАНЧОВ
ВИКТОР ЦВЕТКОВ ЦОЛОВ
ВИТКО БОРИСОВ ПАНТЕВ
ДИМИТЪР МАНОЛОВ БЯЛКОВ
ИВАН ПАВЛОВ ТОМОВ
ЛИЛЯН ВАЛЕРИЕВ НИКОЛОВ
МАРГАРИТА НИКОЛОВА РАЧЕВА-БЯЛКОВА
МИМИ КОЛЬОВА ВИТКОВА
МИТО ПЕТРОВ ЦВЕТКОВ
НИКОЛА ИВАНЧОВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ БЯЛКОВ
ПАВЕЛ ИВАНОВ ТОМОВ
РУМЯНА АСЕНОВА ГЕРГОВА
СВЕТОСЛАВА БОРИСОВА ЛОЗАНОВА
СТАМЕН НИНОВ МИКОВ
ТОДОР ЛИЛОВ ПЕШОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община МАКРЕШ
населено място С.ВЪЛЧЕК, кметство ……….., секция № 002
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ ВЪЛЧЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община МАКРЕШ
населено място С.ЦАР ШИШМАНОВО, кметство ……….., секция № 004
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВАЛЯ МИХАЙЛОВА ЙОРДАНОВА
ВИОЛЕТА МИТОВА ХРИСТОВА
ПЕТЪР МИТОВ ЦВЕТКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община МАКРЕШ
населено място С.ПОДГОРЕ, кметство ……….., секция № 005
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
МЛАДЕН ИВАНОВ ЙОЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община МАКРЕШ
населено място С.РАКОВИЦА, кметство ……….., секция № 006
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНГЕЛИНА НЕНКОВА ИВАНОВА
ВЕЛКО ИВАНОВ ПЪРВАНЧОВСКИ
ГЕНАДИ ТОДОРОВ ПЕТКОВ
ДАНО ЦЕКОВ ИВАНОВ
ДАФИНКА ЦВЕТКОВА НИКОЛОВА
ДИМИТРА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
ИВАН ТОШОВ АНДРЕЕВ
КАЛОЯН ИЛИЕВ КРЪСТОВ
МАРИКА ИВАНОВА ТОШЕВА
СТОЯН ТОШЕВ СТОЯНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община МАКРЕШ
населено място С.КИРЕЕВО, кметство ……….., секция № 007
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ГЕОРГИ БОГДАНОВ ТОДОРОВ