Публичен конкурс с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ) в Община Макреш

Прикачени файлове