О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл.124б, ал.2 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ – „Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“

   Община Макреш уведомява заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-02-15-13 / 18.01.2019 г. на зам. министъра на МРРБ се разрешава на Агенция „Пътна инфраструктура“ да изработи ПУП – Парцеларен План за обект: „Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) = 58+128,47 (километраж по проект), в землищата на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, с. Дунавци, с. Търняне, с. Синаговци, с. Жеглица и с. Ивановци, община Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, с. Вълчек и с. Макреш, община Макреш, гр. Димово, с. Шипот, с. Костичовци, с. Бела, с. Дълго поле, с. Орешец, с. Скомля и с. Медовница, община Димово и с. Ружинци, община Ружинци, област Видин.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

Заповед_Page_1Заповед_Page_2Писмо