Годишен финансов отчет за изпълнение на бюджет 2017