СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 20 май 2018 г

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 20 май 2018 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община МАКРЕШ
населено място С.МАКРЕШ, кметство …………………………., секция № 001
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

ВАЛЕНТИНА МИТКОВА НАЧЕВА
ВАНЯ ИВАНЧОВ
ВИКТОР ЦВЕТКОВ ЦОЛОВ
ВИТКО БОРИСОВ ПАНТЕВ
ДЕЙВИД СТОИЛОВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР МАНОЛОВ БЯЛКОВ
ИВАН ПАВЛОВ ТОМОВ
ЛИЛЯН ВАЛЕРИЕВ НИКОЛОВ
МАРГАРИТА НИКОЛОВА РАЧЕВА-БЯЛКОВА
МАРИЯН ВАСИЛЕВ ЦВЕТАНОВ
МИТО ПЕТРОВ ЦВЕТКОВ
НИКОЛА ИВАНЧОВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ БЯЛКОВ
ПАВЕЛ ИВАНОВ ТОМОВ
РУМЯНА АСЕНОВА ГЕРГОВА
СВЕТОСЛАВА БОРИСОВА ЛОЗАНОВА
ТОДОР ЛИЛОВ ПЕШОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 20 май 2018 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община МАКРЕШ
населено място С.ЦАР ШИШМАНОВО, кметство …………………………., секция № 004
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

ВАЛЯ МИХАЙЛОВА ЙОРДАНОВА
ПЕТЪР МИТОВ ЦВЕТКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 20 май 2018 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община МАКРЕШ
населено място С.РАКОВИЦА, кметство …………………………., секция № 006
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АНГЕЛИНА НЕНКОВА ИВАНОВА
ВЕЛКО ИВАНОВ ПЪРВАНЧОВСКИ
ДАНО ЦЕКОВ ИВАНОВ
ДАФИНКА ЦВЕТКОВА НИКОЛОВА
ИВАН ТОШОВ АНДРЕЕВ
КАЛОЯН ИЛИЕВ КРЪСТОВ
МАГДАЛЕНА АНТОНОВА МИТОВА
МАРИКА ИВАНОВА ТОШЕВА
СТОЯН ТОШЕВ СТОЯНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 20 май 2018 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община МАКРЕШ
населено място С.КИРЕЕВО, кметство …………………………., секция № 007
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

ГЕНЧО МЛАДЕНОВ СТОЯНОВ