ДОКЛАД С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНА МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 Г. НА ОБЩИНА МАКРЕШ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014 – 31.12.2016 Г.

Прикачени файлове