Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт, обследване за енергийна ефективност и подготовка на технически проекти на Основно училище „Христо Ботев“ в с. Раковица, Община Макреш

Прикачени файлове