Наредба за разполагане и премахване на преместваеми обекти -по чл.56, ал.2 от ЗУТ, 2017

Наредба за разполагане и премахване на преместваеми обекти -по чл.56, ал.2 от ЗУТ