АНАЛИЗ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Макреш