Определяне годишния размер за изчисляване на такса битови отпадъци за 2016г. за всяко населено място в Община Макреш

dokladni Makresh_Page_1dokladni Makresh_Page_2dokladni Makresh_Page_3