Покана

На основание чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове Община Макреш обявява,че е изготвена Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Макреш и същата е публикувана на сайта на общината.

В 14-дневен срок от датата на публикуването заинтересованите лица могат да направят предложения и становища по Наредбата,които да изпратят на е-mail: makresh@b-trust.org или на адрес: с.Макреш, 3850,ул.“Георги Бенковски“ №88