Статистически данни:
Площ: 229 км2
Население(към 31.12.2013): 1 456 жители
Населени места: 7 села – Село Киреево, Село Макреш(център на общината), Село Подгоре, Село Раковица, Село Толовица, Село Цар Шишманово, Село Вълчек
По-големите населени места:
с. Макреш, с. Раковица