Контакти

НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА МАКРЕШ, СЧИТАНО ОТ 03.06.2024 г.

Данни на Общината:

Община Макреш, ул.Георги Бенковски №88, ДДС № BG000159636

МОЛ: Митко Антов

Обслужваща банка: „Търговска банка „Д“АД, Фин.център Видин, Ул.Дондуков 4а

BIC DEMIBGSF

Обслужваща банка: „Търговска банка „Д“АД, Фин.център Видин
Ул.Дондуков 4а

BIC DEMIBGSF

Депозити и гаранции BG05DEMI92403300335549 лева Набирателна
Разплащателна бюджетна сметка-основна на Община Макреш BG52DEMI92403100335544 лева Разплащателна
Приходна-Местни данъци и такси BG34DEMI92408400335552 лева Бюджетна

Подробна информация за кодове ТУК


 

За контакти с Общината:

Адрес:3850 с. Макреш, ул. Г. Бенковски 88
Телефон: 094 600356
obshtina@makresh.egov.bg

Кмет – Митко Антов – 0888754273; 096698807; 0884907266
kmet@makresh.egov.bg
Секретар – Ванюша Василева
E-mail: sekretar@makresh.egov.bg

Общински съвет

Телефони за контакт:0882948106; 093398805; 0888356416

predsedatel-obs.makresh@abv.bg

с. Раковица – 0884555991

с. Подгоре – 0884555990

с. Киреево – 0884555994

с. Цар Шишманово – 0884555996

с. Толовица – 0884555997

с. Вълчек- 0884555993

с. Толовица – 0884555997 и 093392364

Местни данъци и такси – 0879639007

Полиция – 0933922220

Отдел УСОГ – 0879639019

Дирекция „УТСД“ – 0889639434; 093398802
direktorUTSD@makresh.egov.bg

Гл. специалист „АПОН“ – 0888687787

Директор Дирекция „АОФД“ и гл. счеоводител -0887327691
direktorAOFD@makresh.egov.bg

Прикачени файлове