Парламентарни избори 2021

Създаване на възможност за централизирано подаване на заявления от избирателите до общинските администрации, във връзка с упражняването на избирателните им права в изборите за Народно събрание, насрочени за 11 юли 2021 г.

Прикачени файлове

Подвижна избирателна секция

З А П О В Е Д № 208 / 17.06.2021 г.

На основание чл.8 от ИК и подадени заявления

ОБРАЗУВАМ :

  1. Подвижна избирателна секции на територията на община Макреш, както следва :

с.Макреш – сградата на общинска администрация , ул. „ Георги Бенковски „ № 88

УТВЪРЖДАВАМ :

Избирателни секции на територията на община Макреш, както следва :

052500008- с.Макреш – сградата на общинска администрация , ул. „ Георги Бенковски „ № 88
Настоящата заповед да бъде обявена публично от кмета на кметство Раковица и кметските наместници. Същата да се качи на интирнит страницата на общината
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК –Видин, Областен управител ,секретаря на общината ,кмет на кметство,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изипълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:
/п/ /М.АНТОВ /

Обява

На основание чл.91, ал.1 и от Изборния кодекс, Кмета на община Макреш ще проведе консултации за състава на СИК с парламентарно представените партии и коалиции от партии в 45-ото Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, на 02.06.2021 г. от 09.30 часа в сградата на Общинска администрация – Макреш

Kонсултации за състава на ПСИК

О Б Я В А

 На основание чл.91 от Изборния кодекс, кмета на община Макреш, област Видин ще проведе  консултации за състава на ПСИК с парламентарно представените партии и коалиции от партии в 44-ото Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.

Консултациите ще се проведат  на  11.03.2021 година от 09.30 часа в сградата на Общинска администрация – Макреш , ул. „Георги Бенковски“ №88

Поради пандемичната обстановка в страната, моля Представителите на партиите участващи в преговорите да спазват всички противоепидемични мерки.

 

М.А/В.В

Важно за избирателите поставени под карантина

ЯВЛЕНИЯТА ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ ЗА КАРАНТИНАРАНИ СЕ НАМИРА В ПРИЛОЖЕНИЯ ФАИЛ. ПОДРОБНО ОБЯСНЕНИЕ КАК ДА ИЗПРАТИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО Е ОБЯСНЕНО Р РЕШЕНИЕ №2159-НС НА ЦИК, КОЕТО СЪЩО Е ПРИКАЧЕНО КЪМ ПИСМОТО

 

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ОБЩИНА МАКРЕШ

makresh@b-trust.org 

 

адрес на общинска администрация:

с.Макреш-3850

ул.“Георги Бенковски“№88

Общинска администрация