Състав

Списък общински съветници, Мандат 2023-2027

1. Веселин Велков
2. Владислав Василев
3. Герго Гергов
4. Ивайло Рангелов
5. Иван Андреев – Зам. председател
6. Мариана Маринова
7. Митко Вълчев – Зам. председател
8. Николай Николов
9. Перо Василев
10. Саня Кирилова
11. Цветан Георгиев – Председател на Общински съвет.