Постоянни комисии

Постоянни комисии към Общински съвет – Макреш мандат 2019-2023г.

КОМИСИЯ : „ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ“

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Герго Митов Гергов

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Вълчев Андреев

ЧЛЕНОВЕ : Пенка Петрова  Кръстева

Цветан Рачев Георгиев

Катя  Илиева  Каменова

КОМИСИЯ : „БЮДЖЕТ , ФИНАНСИ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“  

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Иван Каменов Вълчев

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Мирослав Йорданов  Ненчев

ЧЛЕНОВЕ : Катя  Илиева Каменова

Иван Вълчев Андреев

Мариана Людмилова Маринова

КОМИСИЯ : „ ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ“

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Перо Рачев  Василев

ЧЛЕНОВЕ : Герго Митов  Гергов

Иван Каменов Вълчев

КОМИСИЯ : „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ, ЕКОЛОГИЯ И ВЕТЕРИНАРНО ОБСЛУЖВАНЕ“

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Мирослав Йорданов Ненчев

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Пенка Петрова  Кръстева

ЧЛЕНОВЕ : Мариана Людмилова Маринова

Герго Митов Гергов

Цветан Рачев Георгиев

КОМИСИЯ : „ КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ“

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Катя  Илиева Каменова

ЧЛЕНОВЕ : Перо Рачев Василев

Пенка Петрова Кръстева

Иван Вълчев  Андреев

КОМИСИЯ : „ИКОНОМИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТ, ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ“

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Цветан Рачев Георгиев

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Перо Рачев Василев

ЧЛЕНОВЕ : Мирослав  Йорданов Ненчев

Мариана Людмилова Маринова,

Иван Каменов Вълчев

 

 

Постоянни комисии Общински съвет – Макреш – Мандат 2015-2019г.

КОМИСИЯ : „ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Герго Гергов

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Николов

ЧЛЕНОВЕ : Тихомир Тошев

Марияна Спасова

Веселин Велков

 

КОМИСИЯ : „БЮДЖЕТ , ФИНАНСИ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ „      

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Перо Рачев

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Веселин Велков

ЧЛЕНОВЕ : Катя Каменова

Иван Андреев

Тихомир Тошев

 

КОМИСИЯ : „ ЗАКОННОСТ , ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Веселин Велков

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Герго Гергов

ЧЛЕНОВЕ : Перо Велков

Перо Рачев

Тинчо Трифонов

 

КОМИСИЯ : „ЗЕМЕДЕЛИЕ , ГОРИ , ЕКОЛОГИЯ И ВЕТЕРИНАРНО                  

                                                               ОБСЛУЖВАНЕ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Николай Николов

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Иван Андреев

ЧЛЕНОВЕ : Тинчо Трифонов

Марияна Спасова

Герго Гергов

 

КОМИСИЯ : „ КУЛТУРА , ОБРАЗОВАНИЕ , ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ , МЛАДЕЖКИ

                                                   ДЕЙНОСТИ И СПОРТ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Тихомир Тошев

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Перо Велков

ЧЛЕНОВЕ : Перо Рачев

Катя Каменова

Иван Андреев

 

КОМИСИЯ : „ИКОНОМИКА , СТРОИТЕЛСТВО , ТРАНСПОРТ , ТЪРГОВИЯ И

                                                      ТУРИЗЪМ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Марияна Спасова

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Катя Каменова

ЧЛЕНОВЕ : Николай Николов

Перо Велков

Тинчо Трифонов