МЕСTНИ ИЗБОРИ 2019

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) (още…)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община МАКРЕШ
населено място С.МАКРЕШ, кметство ……….., секция № 001
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВАЛЕНТИНА МИТКОВА НАЧЕВА
ВАНЯ ИВАНЧОВ
ВИКТОР ЦВЕТКОВ ЦОЛОВ
ВИТКО БОРИСОВ ПАНТЕВ
ДИМИТЪР МАНОЛОВ БЯЛКОВ
ИВАН ПАВЛОВ ТОМОВ
ЛИЛЯН ВАЛЕРИЕВ НИКОЛОВ
МАРГАРИТА НИКОЛОВА РАЧЕВА-БЯЛКОВА
МИМИ КОЛЬОВА ВИТКОВА
МИТО ПЕТРОВ ЦВЕТКОВ
НИКОЛА ИВАНЧОВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ БЯЛКОВ
ПАВЕЛ ИВАНОВ ТОМОВ
РУМЯНА АСЕНОВА ГЕРГОВА
СВЕТОСЛАВА БОРИСОВА ЛОЗАНОВА
СТАМЕН НИНОВ МИКОВ
ТОДОР ЛИЛОВ ПЕШОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община МАКРЕШ
населено място С.ВЪЛЧЕК, кметство ……….., секция № 002
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ ВЪЛЧЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община МАКРЕШ
населено място С.ЦАР ШИШМАНОВО, кметство ……….., секция № 004
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВАЛЯ МИХАЙЛОВА ЙОРДАНОВА
ВИОЛЕТА МИТОВА ХРИСТОВА
ПЕТЪР МИТОВ ЦВЕТКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община МАКРЕШ
населено място С.ПОДГОРЕ, кметство ……….., секция № 005
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
МЛАДЕН ИВАНОВ ЙОЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община МАКРЕШ
населено място С.РАКОВИЦА, кметство ……….., секция № 006
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНГЕЛИНА НЕНКОВА ИВАНОВА
ВЕЛКО ИВАНОВ ПЪРВАНЧОВСКИ
ГЕНАДИ ТОДОРОВ ПЕТКОВ
ДАНО ЦЕКОВ ИВАНОВ
ДАФИНКА ЦВЕТКОВА НИКОЛОВА
ДИМИТРА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
ИВАН ТОШОВ АНДРЕЕВ
КАЛОЯН ИЛИЕВ КРЪСТОВ
МАРИКА ИВАНОВА ТОШЕВА
СТОЯН ТОШЕВ СТОЯНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община МАКРЕШ
населено място С.КИРЕЕВО, кметство ……….., секция № 007
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ГЕОРГИ БОГДАНОВ ТОДОРОВ

Заповед Подвижна избирателна секция 052500008

З А П О В Е Д №257/30.09.2019 г.

На основание чл.8,от ИК и постъпили необходим брои заявления

УТВЪРЖДАВАМ :

Подвижна избирателна секция 052500008 на територията на община Макреш
С. Макреш, ул.“Георги Бенковски“№88

Настоящата заповед да бъде обявена публично от кметовете на кметства и кметските наместници
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ГРАО-Видин,ОИК –Макреш, Областен управител,кметовете на кметства,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изипълнение

И.Д КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:
/съгл.Р-гие№361 на ОбС. Протокол №61/

Заповед Подвижна избирателна секция

З А П О В Е Д №256/30.09.2019 г.

На основание чл.8,от ИК и постъпили необходим брои заявления

ОБРАЗУВАМ :

Подвижна избирателна секция на територията на община Макреш
С. Макреш, ул.“Георги Бенковски“№88

Настоящата заповед да бъде обявена публично от кметовете на кметства и кметските наместници
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ГРАО-Видин,ОИК –Макреш, Областен управител,кметовете на кметства ,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изпълнение

И.Д КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:
/съгл.Р-гие№361 на ОбС. Протокол №61/

Обява – консултации за състава на СИК

На основание чл.91,ал1 и ал.3 от Изборния кодекс, кмета на община Макреш ще проведе консултации за състава на СИК с парламентарно представените партии и коалиции от партии в 44-тото Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, на 18.09.2019 година от 09.30 часа в сградата на Общинска администрация – Макреш

Обява

На 27.10.2019 г. в община Макреш, област Видин ще се проведат избори за кмет на кметство единствено в
кметство с. Раковица, община Макреш, област Видин с население по постоянен адрес към 16.07.2019 г. – 373 / триста седемдесет и три / души.

Кмет на община Макреш:
М.Антов / п /