Местни избори 2023

ПОКАНА

На основание чл.91 от Изборния кодекс, ВИД кмет на община Макреш, област Видин ще проведе консултации за състава на ПСИК с парламентарно представените партии и коалиции от партии в 49-ото Народно събрание.

Консултациите ще се проведат на 05.10.2023 година от 09.30 часа в сградата на Общинска администрация – Макреш , ул. „Георги Бенковски“ №88

На преговорите моля да представите изискуемите документи по чл.91 от Изборния кодекс

Заповед

З А П О В Е Д № 272
28.09.2022 г.

На основание чл.8 от ИК и подадени заявления за гласуване с подвижна избирателна секция за местните избори на 29.10.2023 г

I. ОБРАЗУВАМ :

Подвижна избирателна секции на територията на община Макреш, както следва :

с. Макреш – сградата на общинска администрация , ул. „ Георги Бенковски „ № 88

II. УТВЪРЖДАВАМ :

Подвижна избирателна секции на територията на община Макреш, както следва

052500008- с. Макреш – сградата на общинска администрация , ул. „ Георги Бенковски „ № 88
Настоящата заповед да бъде обявена публично от ВИД кмет на кметство Раковица и кметските наместници. Същата да се качи на интернет страницата на общината
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ОИК -Макреш, Областен управител ,секретаря на общината ,кмет на кметство,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изпълнение.

ВИД КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:

/В.ВАСИЛЕВА /
/съгласно Заповед №269 от 26.09.2023 г./

В.В / В.В

ПОКАНА

На основание чл.91 от Изборния кодекс, кмета на община Макреш, област Видин ще проведе консултации за състава на СИК с парламентарно представените партии и коалиции от партии в 49-ото Народно събрание.

Консултациите ще се проведат на 21.09.2023 година от 09.30 часа в сградата на Общинска администрация – Макреш , ул. „Георги Бенковски“ №88

На преговорите моля да представите изискуемите документи по чл.91 от Изборния кодекс

З А П О В Е Д № 251 /29.08.2023 г.

На основание чл.8, ал. 2 от ИК, във връзка с провеждането на Местни избори на 29.10.2023 година

ОБРАЗУВАМ И УТВЪРЖДАВАМ :

Избирателни секции на територията на община Макреш, както следва :
052500001-с.Макреш – читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А
052500002-с.Вълчек – кметството, ул. „ Четвърта „ № 3
052500003-с.Толовица – кметство ,ул. „ Ленин „ № 20
052500004-с.Цар Шишманово – кметството ул. „ Георги Димитров „ № 49
052500005-с.Подгоре – кметството, ул. „ Ленин „ № 1
052500006-с.Раковица – читалище “Надежда” ,ул. „Четвърта „ № 9
052500007-с.Киреево – пенсионерски клуб – улица” Втора”№32

Настоящата заповед да бъде обявена публично от кмета на кметство Раковица и кметските наместници и на интернет страницата на общината
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ГРАО-Видин, ОИК Макреш , Областен управител ,секретаря на общината ,кмет на кметство,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:

З А П О В Е Д № 252/ 29.08.2023 г.

На основание чл.41, ал. 3 от ИК

О П Р Е Д Е Л Я М :

Местата за обявяване на избирателните списъци за провеждане на Местни избори на 29.10.2023 г, както следва :

1. с.Макреш – Читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А
2. с.Вълчек – Кметството, ул. „ Четвърта „ № 3
3. с.Толовица – Кметство ,ул. „ Ленин „ № 20
4. с.Цар Шишманово – Кметството ул. „ Георги Димитров „ № 49
5. с.Подгоре -кметството, ул. „ Ленин „ № 1
6. с.Раковица – Читалища “Надежда” ,ул. „Четвърта „ № 9
7. с.Киреево – пенсионерски клуб – улица” Втора”№32

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ОИК Макреш секретаря на общината, кмет на кметство , кметските наместници и главен специалист “Човешки ресурси“ за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:

Покана

На основание чл.75 от Изборния кодекс, кмета на община Макреш, област Видин ще проведе консултации за състава на ОИК с парламентарно представените партии и коалиции от партии в 49-ото Народно събрание. Представителите на партиите ,участващи в консултациите да спазят разпоредбите на чл.75 от ИК и Решение №1962-МИ на ЦИК

Консултациите ще се проведат на 23.08.2023 година от 09.30 часа в залата на Общинска администрация – Макреш , ул. „Георги Бенковски“ №88