Администрация

Проект за изменение за план-сметка за битови отпадъци за 2022

Доклад-до-ОбС-Макреш-за-проект-План-сметка-за-определяне-на-разходите-за-чистота-на-община-Макреш-за-2021

ПЛАН СМЕТКА 2022 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ-3-ПЛАН-СМЕТКА 2022 г.

Проект-на-решение-за-приемане-на-План-сметка-за-определяне-на-разходите-за-чистота-на-община-Макреш-за-2022