Author Archive: Pavla Tsvetkova

Постоянни комисии към Общински съвет – Макреш мандат 2023-2027

КОМИСИЯ : „ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ“

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Герго … Гергов

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван … Андреев

ЧЛЕНОВЕ : Митко … Вълчев

Веселин … Велков

Перо … Василев

КОМИСИЯ : „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Николай … Николов

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Саня … Кирилова

ЧЛЕНОВЕ : Ивайло … Рангелов

Иван … Андреев

Митко … Вълчев

КОМИСИЯ :  „ЗАКОННОСТ , ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ“

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Веселин … Велков

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Митко … Вълчев

ЧЛЕНОВЕ : Ивайло … Рангелов

Мариана …Маринова

Перо … Василев

КОМИСИЯ : „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ, ЕКОЛОГИЯ И ВЕТЕРИНАРНО ОБСЛУЖВАНЕ“

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Ивайло … Рангелов

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Николай … Николов

ЧЛЕНОВЕ : Веселин … Велков

Владислав … Василев

Герго … Георгиев

КОМИСИЯ : „ КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ“

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Мариана … Маринова

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Саня … Кирилова

ЧЛЕНОВЕ : Владислав … Василев

Перо … Василев

Иван … Андреев

КОМИСИЯ : „ИКОНОМИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТ, ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ“

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Саня … Кирилова

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Владислав … Василев

ЧЛЕНОВЕ : Герго … Гергов

Мариана … Маринова

Николай … Николов

Списък Общински съветници мандат 2019/2023г.

 1. Герго Гергов
 2. Иван Андреев
 3. Иван  Вълчев
 4. Катя Каменова
 5. Мирослав  Ненчев
 6. Николай Николов- Председател ОбС
 7. Пенка Кръстева
 8. Перо Витков- заместник председател
 9. Пeро Василев
 10. Цветан  Георгиев- заместник председател
 11. Цветомир  Николов