Удължаване дейностите по проект „Грижа в дома община Макреш“