Дневен ред ПК – 14.05.2024

Изх. № 144/10.05.2024г

На основание чл.21 от Правилнака за организацията и дейността на Общински съвет – Макреш, Ви уведомяваме, че на 14.05.2024 г. /вторник/ от 10,00 часа в кабинета на ОбС – Макреш, община Макреш, област Видин, ще се проведе заседание на постоянната комисия по „култура, образование, здравеопазване, социални дейности, младежки дейности и спорт„

ДНЕВЕН РЕД :

1. Разглеждане на молби за еднократна помощ.

ПРИСЪСТВИЕТО ВИ Е ЖЕЛАТЕЛНО !

ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ :
/Мариана Маринова/

Прикачени файлове