Дневен ред ПК 22.04.2024

На основание чл.21 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Макреш, Ви уведомяваме, че на 22.04.2024 г. /понеделник/ от 10:00 часа в кабинета на ОбС -Макреш, община Макреш, област Видин ще се проведе заседание на постоянните комисии „Бюджет, финанси и общинска собственост“ към общински съвет – Макреш, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД :

  1. Отпускане на финансови средства за младежки дейности Раковица.
  2. Отпускане на финансови средства за клуба на инвалида село Раковица.
  3. Отпускане на финансови средства за Великденски празници.
  4. Разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2024г. по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.

Прикачени файлове