Заповед секции

З  А  П  О  В  Е  Д  12.04.2024 г.

На основание чл.8, ал. 2 и ал.4 от ИК, във връзка с провеждането на избори за народни представители и за членове на Европейски парламент от РБ

ОБРАЗУВАМ И УТВЪРЖДАВАМ  :

Избирателни секции на територията на община Макреш, както следва :

052500001-с.Макреш   –   читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А

052500002-с.Вълчек –          кметството, ул. „ Четвърта  „ № 3

052500003-с.Толовица    –   кметство ,ул. „ Ленин   „ № 20

052500004-с.Цар Шишманово    – кметството ул. „ Георги Димитров  „ № 49

052500005-с.Подгоре   –    кметството, ул. „ Ленин  „ № 1

052500006-с.Раковица –    читалище “Надежда” ,ул. „Четвърта „ № 9

052500007-с.Киреево –      пенсионерски клуб – улица” Втора”№32

Настоящата заповед да бъде обявена публично от кметовете  на кметство Раковица и кметство Подгоре ,кметските наместници и на интернет страницата на общината

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ГРАО-Видин,РИК –Видин, Областен управител ,секретаря на общината ,кмет на кметство,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:

 /М.АНТОВ /

М.А / В.В