Дневен ред, 05.04.2024 – Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Макреш

Изх.№ 116/02.04.2024г.

На основание чл.21 и чл.25 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Макреш, Ви уведомяваме, че на 05.04.2024 г. /петък/ от 09,30 часа в кабинета на ОбС-Макреш, община Макреш, област Видин ще се проведе заседание на временната комисия за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Макреш, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД :

1. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Макреш

ПРИСЪСТВИЕТО ВИ Е ЖЕЛАТЕЛНО !

Председател Вр. К

/Ивайло Рангелов/