Покана за публично обсъждане

Покана за публично обсъждане на проект на План за действие на община Макреш за периода 2024 – 2026 г. в изпълнение на областна стратегия за равенство, приобщаване на ромите(2021-2030г.)

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК в 30-дневен срок от публикуването /до 28.02.2024 г./ на настоящия проект на План за действие на община Макреш за периода 2024 – 2026 г. в изпълнение на областна стратегия за равенство, приобщаване на ромите(2021-2030г.) на интернет страница на общината https: makresh@b-trust.org, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения и изразят становища по проекта на програмата писмено в административната сграда на община Макреш на адрес с. Макреш, ул. “Георги Бенковски“ № 88 или на електронния адрес на община Макреш: e-mail: makresh@b-trust.org, дата на публикуване – 29.01.2024 г.

Отговорен служител:
E-mail: makresh@b-trust.org

Дата на откриване: 29.01.2024 г.
Дата на приключване: 28.02.2024 г.

Мотиви към Проект на План за действие на община Макреш за периода 2024-2026г.
Проект на План за действие на община Макреш за периода 2024-2026г.
Dokumenti

Справка на постъпили предложения

Прикачени файлове