АКТ ЗА ПОСТЪПИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ

До днес 28.08.2023 г. в Общинска администрация – Макреш няма постъпили възражения, препоръки или мнения по обявеното на 09.08.2023 г. Разрешение за строеж № 954 от 24.07.2023 г. относно разполагане на съоръжения на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението на община Макреш, върху имоти общинска собственост на територията на с. Макреш, на указаните в съобщението адреси.

МИТКО АНТОВ
Кмет на община Макреш