Съобщение

Съобщава се на всички заинтересовани жители на с. Макреш, че е издадено Разрешение за строеж № 954 от 24.07.2023 г. от главен експерт на МВР – София за разполагане на съоръжения на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението (звукови сирени) върху следните имоти, находящи се на територията на с. Макреш, общ. Макреш, обл. Видин, както следва по адреси:

–         ул. „Георги Бенковски“ № 105

–         ул. „Георги Бенковски“ № 86

–         ул. „Георги Бенковски“ № 104 А

         В 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение може да се подават възражения, предложения и мнения от заинтересованите лица до Общинска администрация – Макреш, ул. „Георги Бенковски“ № 88.