Решения ОбС – 2023

Протокол № 03 от 20.12.2023г.

Протокол №02 и решения от 29.11.2023

Решения от №18 до №45

Прикачени файлове