Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Почистване на самозалесени земеделски земи чрез извършване на сеч“ в землищата на с. Цар Шишманово, с. Киреево, с. Подгоре и с. Раковица, общ. Макреш, обл. Видин

Прикачени файлове