Обявление за набиране на списък на чакащи потребители и лични асистенти по социалната услуга „Асистентска подкрепа“