Обявление – Община Макреш стартира процедура за набиране на списък на чакащите  за длъжността личен асистент, който при освобождаване на свободно място ще предоставя социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Със Заповед № РД 010099/07.01.2021 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е разкрита специализирана социалната услуга „Асистентска подкрепа“. Община Макреш стартира процедура за набиране на списък на чакащите  за длъжността личен асистент, който при освобождаване на свободно място ще предоставя социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

  1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:
  • Заявление за кандидатстване (по образец);
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Автобиография
  • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
  • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
  • Копие от сертификат/и за завършени обучителни курсове.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в:

  • сградата на Община Макреш, с адрес: с. Макреш, ул. „Георги Бенковски“ № 88,
  • документите са достъпни и на официалната интернет страницата на Община Макреш: makresh@b-trust.org
  1. Място и срок за подаване на документите за набиране банка с резерви:

Документи ще се приемат всеки работен ден  от 11.04.2022г. до 15.04.2022г. от 8.00 до 16.00 часа в административната сграда на Община Макреш и в кметство с. Раковица и кметските наместничества в  населените места в Община Макреш.

За допълнителна информация: тел. 0879639006, Людмила Любенова – главен специалист „хуманитарни дейности, европроекти, НП и Обредник“

 

Прикачени файлове