Oбщина Макреш и служителите с ръководни функции са с нов e-mail адрес

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Информираме Ви, че във връзка с конфигуриране на публична услуга за общините „WEB електронна поща от Министерство на Електронното управление, считано от 10.04.2022 година Община Макреш и служителите с ръководни функции са с нов e-mail адрес :

ОбА – obshtina@makresh.egov.bg

Кмет – kmet@makresh.egov.bg

Секретар – sekretar@makresh.egov.bg

Директор Дирекция „АОФД“ – direktorAOFD@makresh.egov.bg

Директор Дирекция „УТСД – direktorUTSD@makresh.egov.bg

Главен счетоводител – gl.schetovoditel@makresh.egov.bg