Обява „Топъл обяд“

  1.     Поради удължаване на срока на договора по  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001„3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ , Общинска администрация – Макреш обявява прием на РЕЗЕРВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ.

    Желаещите могат са подадат заявления в кметствата по населени места, всеки работен ден 

от 26.04.2021 г. / понеделник / от 09,00 часа

до 07.05.2021 г. / петък / до 14,00 часа