Правилник за организацията и дейността на общински съвет Макреш