Програма за намаляване на риска от бедствия в община Макреш, област Видин 2021-2025г.