Доклад с мотиви за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Макреш

Декларация

Доклад с Мотиви

Образец №2

Образец №1

Образец №3

Справка на постъпили предложения