НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ ПРИЕТА НА 14.10.2020

С П Р А В К А

На основание чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за предложение и становища, постъпили при проведените обществени консултации на проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни, на територията на община Макреш, област Видин

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, проектът на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни, на територията на община Макреш, област Видин е публикувана на интернет страницата на община Макреш https://makreshbg.com/ в подраздел “новини“ на 07.09.2020 година.

В рамките на регламентираният 30-дневен срок по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове за предложение и становища по публикувания за обществена консултация проект на документ, няма постъпили такива в деловодството на община Макреш, на адрес : с.Макреш, ул. “ Георги Бенковски “ № 88  или на електронен адрес на община Макреш : e-mail: makresh@b-trust.org.

Дата на изготвяне на справката :14.10.2020година.

 

 

 

 

 

 

 

 

Кмет на община Макреш:

                                  

     Митко Антов

 

 

 

 

 

 

М.Т