Временна забрана за провеждане на панаири/събори на територията на Община Макреш