Процедура по ЗОП, събиране на оферти чрез обява по чл.20, ал.3,т.1, с предмет: „Изпълнение на СМР за основен ремонт на територията на Община Макреш по следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Ремонт сграда Общински съвет – Макреш /канцелария/“; “Ремонт ограда и фасада сграда Общинска администрация -Макреш“; “Ремонт сграда кметство село Подгоре“; „Ремонт фасада и вътрешен ремонт пенсионерски клуб село Киреево“; „Ремонт сграда Читалище село Толовица“; Текущ ремонт за Обособена позиция №2: „Благоустрояване улица до между ул.“16-та“ и ул.“18-та“ с.Макреш“; „Асфалтиране на улица Панаира село Раковица“; „Асфалтиране на улица „Георги Димитров /от 67 до 69 и от 50 до 51/ село Вълчек“;