Извънредни мерки за ограничаване на достъпа до помещенията на ДБТ Кула

ДБТ Кула
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ НА
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”-КУЛА,

Молим, ако не е наложително да отложите посещението си в Бюрото по труда за месец Април 2020г. или да ползвате електронна поща: dbt507@@mbox.contact.bg или dbt507@mail.bg електронна услуга, телефон за връзка с ДБТКула 0938/33766, 093833779 и 093833796.
Обръщаме се с молба и към клиентите ни, които са се завърнали от чужбина да посетят бюрото по труда след изтичане на 14-дневния карантинен период!

С УВАЖЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА!

ДБТ Кула