Списък Общински съветници мандат 2019/2023г.

 1. Герго Гергов
 2. Иван Андреев
 3. Иван  Вълчев
 4. Катя Каменова
 5. Мирослав  Ненчев
 6. Николай Николов- Председател ОбС
 7. Пенка Кръстева
 8. Перо Витков- заместник председател
 9. Пeро Василев
 10. Цветан  Георгиев- заместник председател
 11. Цветомир  Николов