ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ВИДИН ОБЩИНА МАКРЕШ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.МАКРЕШ
КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 001
Адрес на избирателната секция ……………………………………..

–––––––––––––––––-
Собствено, бащино и фамилно име
–––––––––––––––––-
АКСИНИЯ АСЕНОВА ВИКТОРОВА
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
АНТОН АНЕВ ПЕТРОВ
АСЕН ДАМЯНОВ ГЕОРГИЕВ
АСЕНКА ВЕСЕЛИНОВА АСЕНОВА
АСЯ ГЕОРГИЕВА МАРТИНОВА
АСЯ МАРТИНОВА ЛОЗАНОВА
БЕРИНКА ЛЮБЧОВА АНТОВА
БИСЕР БОРИСОВ НИКОЛОВ
БИСТРА ИВАНОВА МЛАДЕНОВА
БОЖИДАР ЖИВКОВ ЙОРДАНОВ
БОРИС ВЕЛКОВ НАЧЕВ
БОРИСКА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
БОРЯНА ИГНАТОВА ГЕОРГИЕВА
БОЯН БОРИСОВ ИЛИЕВ
БУДИНКА АПОСТОЛОВА МАРКОВА
ВАЛЕНТИНА КАЛЧОВА КРУМОВА
ВАЛЕНТИНА РАЧЕВА КОСТОВА
ВАЛЕРИ ДОЧОВ ВЕЛКОВ
ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ
ВАЛЕРИЯ ЛЮБОМИРОВА ВАЛЕРИЕВА
ВАНЯ ЛОЗАНОВА МАРКОВА
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ВАСИЛ ПЕТРОВ ЦВЕТКОВ
ВАСИЛКА ВИТКОВА ЦВЕТКОВА
ВАСИЛКА ИЛИЕВА МИКОВА
ВАСИЛКА ТОДОРОВА КАМЕНОВА
ВАСКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ВАСКО РАЧЕВ ВЪЛЧЕВ
ВЕНЕЛИН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
ВЕРКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕРКА КАМЕНОВА КАМЕНОВА
ВЕРКА КАМЕНОВА ПЕТРОВА
ВЕРКА СТЕФАНОВА ВЪЛЧЕВА
ВЕРКА ЦОЛОВА ЦВЕТКОВА
ВЕСА ЦЕКОВА ИВАНОВА
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ВЕЛКОВ
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ВАСИЛОВ
ВЕСЕЛИН ЦВЕТАНОВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ИВАНОВА
ВЕСЕЛКА РАЧЕВА НИКОЛОВА
ВИДА ИВАНОВА КАМЕНОВА
ВИДЕН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ВИКТОР ЕМИЛОВ НИКОДИМОВ
ВИКТОР РАНГЕЛОВ ПЕТКОВ
ВИОЛЕТА КАМЕНОВА МАРКОВА
ВИОЛЕТА МАРЧОВА МАРКОВА
ВИОЛИНА ЛЪЧЕЗАРОВА КАМЕНОВА
ВИТАНА КОСТОВА ИВАНОВА
ВИТКО БОРИСОВ ПАНТЕВ
ВИТКО РАЧЕВ СТЕФАНОВ
ВЛАДИМИР ЦОЛОВ ВЛАДИМИРОВ
ВЪЛЧО ГЕНОВ ВЪЛЧЕВ
ВЪРБАН ХРИСТОВ ВЪРБАНОВ
ГАБРИЕЛА ТОШЕВА ГЕОРГИЕВА
ГАЛИН ЛОЗАНОВ МАРКОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ МАРТИНОВ ЛОЗАНОВ
ГЕОРГИ МИКОВ ИЛИЕВ
ГЕОРГИ МИЛЧЕВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ РАЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕРГАНА НАЧОВА ЦЕКОВА
ГИНА ВАСИЛЕВА ЦВЕТКОВА
ГИНА НИНОВА ПЕТКОВА
ГИНКА ЦВЕТАНОВА ВАСИЛЕВА
ДАМЯН ВИТКОВ НИКОЛОВ
ДАНАИЛ ВЕСЕЛИНОВ АСЕНОВ
ДАНИЕЛА ЕМИЛОВА ЦВЕТАНОВА
ДАНИЕЛА КОЦОВА НИНКОВА
ДАНЧО ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ДАФИНКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
ДЕЙВИД СТОИЛОВ ПЕТРОВ
ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ДИМИТРОВА
ДИЛЯНА ХРИСТОВА КАРАСТОЯНОВА
ДИМИТРА ЦЕЛОВА ЛИЛОВА
ДОЛИ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ДРАГОМИР МИЛЧЕВ ИВАНОВ
ЕВГЕНИ МИТКОВ РАНГЕЛОВ
ЕВГЕНИЯ РУМЕНОВА БОРИСОВА
ЕЛЕНА МИТКОВА НАЧЕВА
ЖИВКО ЙОРДАНОВ КАЛОЕРОВ
ЗАХАРИНА ВАСИЛЕВА ЦВЕТАНОВА
ЗОЯ ВЪРБАНОВА ХРИСТОВА
ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ВИКТОРОВ
ИВАН ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
ИВАН ЛИЛОВ ИВАНОВ
ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
ИВАН ЦЕНКОВ ИВАНОВ
ИВАНКА ВАСИЛЕВА НАЙДЕНОВА
ИВАНКА ВЪЛОВА ИЛИЕВА
ИВАНКА ГРИГОРОВА ИВАНОВА
ИВАНКА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА
ИВЕЛИН ТИХОМИРОВ ЙОРДАНОВ
ИВО МИТЕВ РАЧЕВ
ИГНАТ ВЛАДИМИРОВ ЦОЛОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ БАНКЕРОВ
ЙОРДАН КАМЕНОВ ДИКОВ
ЙОРДАН НАНКОВ МИТКОВ
ЙОРДАНА ИВАНОВА СТОЯНОВА
ЙОРДАНКА ВИДЕНОВА ЙОРДАНОВА
КАЛОЯН ВАЛЕРИЕВ ПЕТКОВ
КАЛОЯН КРАСИМИРОВ ЦВЕТАНОВ
КАМЕН ВЕРКОВ КАМЕНОВ
КАМЕНКА КАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
КАПКА МАРЧОВА МАРКОВА
КАТЯ БОРИСОВА ИВАНОВА
КИРИЛ СТОЯНОВ ЯНАКИЕВ
КОНСТАНТИН МИТОВ КОСТОВ
КОСТА РАЧОВ ТОДОРОВ
КРАСИМИР АСЕНОВ ВИТАНОВ
КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ АСЕНОВ
КРАСИМИР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
КРАСИМИР МИТКОВ НАЧЕВ
КРАСИМИР РАЧОВ КОСТОВ
КРУМ ЕЛЕНКОВ КРУМОВ
КРУМ ЙОЦОВ НИКОЛОВ
ЛАЗАРИНА ТАТЯНОВА ЙОНОВА
ЛАТИНКА ЛОЗАНОВА КАМЕНОВА
ЛИЛА ЦВЕТАНОВА ИГНАТОВА
ЛИЛО РАЧОВ ПЕТКОВ
ЛИЛЯНА ЕВГЕНИЕВА ДИМИТРОВА
ЛОЗАН АСЕНОВ ВИКТОРОВ
ЛОЗАН ЦАНКОВ МИТЕВ
ЛЪЧЕЗАР КАМЕНОВ ЛОЗАНОВ
ЛЪЧЕЗАР МИТКОВ АНТОВ
ЛЮБКА ВЕЛКОВА НИКОЛОВА
ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА
ЛЮДМИЛА РУМЕНОВА СТАНКОВА
МАЛИН ЛОЗАНОВ МАРКОВ
МАЛИНА МАЛИНОВА ЛОЗАНОВА
МАРГАРИТА АСЕНОВА ЦВЕТКОВА
МАРГАРИТА ЛОЗАНОВА КАЧОВА
МАРГАРИТА ПЕТРОВА КАМЕНОВА
МАРГАРИТА ЦЕКОВА ВЪЛЧЕВА
МАРИЕЛА ЛОЗАНОВА МИТЕВА
МАРИЙКА БЕЧЕВА ТОДОРОВА
МАРИЙКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
МАРИЙКА НИНОВА ИВАНОВА
МАРИЦА СТАНОВА ИВАНОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЧЕРНОПОЛСКА
МАРИЯ ГЕНАДИЕВА ВЪЛЧЕВА
МАРИЯ НЕНОВА МАРИНКОВА
МАРИЯ ПАНОВА КОНОВА
МАРИЯ ПЕТКОВА ИВАНОВА
МАРИЯ СТОЯНОВА ТОМОВА
МАРИЯ ТОМОВА ИЛИЕВА
МАРКО СТОЯНОВ МАРКОВ
МАРЧО РОЗОВ МАРКОВ
МИЛЕНА ВЕРГИЛОВА ГЕОРГИЕВА
МИЛЕНКА ЙОРДАНОВА КАМЕНОВА
МИЛЧО ДАНОВ ИВАНОВ
МИЛЧО МЛАДЕНОВ ПЕТКОВ
МИМИ КОЛЬОВА ВИТКОВА
МИРОСЛАВ АСИН МАРТИНОВ
МИРОСЛАВ МЛАДЕНОВ ПЕТКОВ
МИРОСЛАВА ИВАНОВА МЛАДЕНОВА
МИТКО ВЪЛЧЕВ ИВАНОВ
МИТКО ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
МИТКО ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
МИТКО ИВАНОВ ЛИЛОВ
МИТКО КАМЕНОВ МЛАДЕНОВ
МИТКО ЛЕВЧЕВ АНТОВ
МИТО ЦОЛОВ КРЪСТЕВ
МЛАДЕН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ
НАДЯ ЛОЗАНОВА КАМЕНОВА
НАЙДЕН НИКОЛОВ РАНГЕЛОВ
НАЙЧО СЛАВЧЕВ НАЙЧЕВ
НАТАША ЛЪЧЕЗАРОВА КАМЕНОВА
НЕДЕЛКО ПЕКОВ КАМЕНОВ
НЕЛИ СЛАВЧЕВА ДИМИТРОВА
НИКОЛА ДИМИТРОВ КРУМОВ
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ВАЛЕРИЕВ ПЕТКОВ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
НИКОЛАЙ РАЧОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ЦЕКОВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА ЦОЛОВА
НИКОЛО МЛАДЕНОВ МИКОВ
НИНО МИКОВ НИНОВ
ОГНЯН ВАСИЛЕВ РАЧЕВ
ОЛЯНА ЛИЛОВА УРИШОВА
ОРЛИН ВЕЛКОВ ГЕОРГИЕВ
ПАВЕЛ ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ
ПАВЛИН ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСИЕВ
ПАВЛИНА ЛОЗАНОВА КАЧОВА
ПАРАСКЕВА МЛАДЕНОВА ВЕЛКОВА
ПЕНА ГЕОРГИЕВА ЗДРАВКОВА
ПЕНА ИВАНОВА КОЛИРКОВА
ПЕНА КОЦЕВА ИВАНОВА
ПЕНЧО НАЧОВ НИКОЛОВ
ПЕПИ ДИМИТРОВ ВЕЛКОВ
ПЕРКА МЛАДЕНОВА ТОДОРОВА
ПЕРО ВЕЛКОВ ВИТКОВ
ПЕРО РАЧЕВ ВАСИЛЕВ
ПЕТРАНА НЕДЕЛКОВА ПЕКОВА
ПЕТРУНА КАМЕНОВА ПЕТРОВА
ПЕТЪР ВЪЛЧЕВ ТОМОВ
ПИТЪР МАЛИНОВ ЛОЗАНОВ
ПЛАМЕН БОРИСОВ СПАСОВ
ПЛАМЕН МЛАДЕНОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН ПАВЛОВ ТОМОВ
ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ ВАСИЛЕВ
РАДКА ВИДЕНОВА ЛОЗАНОВА
РАДКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
РАДКА НИКОЛОВА СИМЕОНОВА
РАДОСЛАВ МАРИНОВ РАЧОВ
РАДОСЛАВА ВАЛЕРИЕВА ПЕТКОВА
РАЙНА ВАСИЛОВА ИВАНОВА
РАЛИЦА ПЛАМЕНОВА РАЧЕВА
РАЧО НИКОЛОВ МИТОВ
РУМЯНА ВЕЛКОВА ИВАНОВА
РУМЯНА СТАНЧОВА КАМЕНОВА
РУСИН РОЗЕВ МАРКОВ
САШКА НИКОЛОВА КАМЕНОВА
СВЕТЛИН СИМЕОНОВ ИВАНОВ
СИЛВИЯ СВЕТЛИНОВА СИМЕОНОВА
СИМОНА БОРИСОВА ДИМИТРОВА
СЛАВИ ЛИЛОВ НИКОЛОВ
СЛАВКА БОРИСОВА КАМЕНОВА
СЛАВЧО МАРТИНОВ ШАНКОВ
СНЕЖИНКА ИГНАТОВА ГЕОРГИЕВА
СНЕЖКА ПЕТРОВА ЛАПАДАТОВИЧ
СОНЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА
СОФКА ДАНАЙЛОВА ХРИСТОВА
СТАМЕН ИВАНОВ УРИШОВ
СТАМЕН ЛИЛОВ МИТОВ
СТАМЕН НИНОВ МИКОВ
СТЕФКА ТОДОРОВА ДЖОНОВА
СТЕФЧО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
СТОЯН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
СТОЯНКА ПЕТКОВА НИКОЛОВА
ТАТЯНА БОЯНОВА БОРИСОВА
ТЕРЕЗА ЛОЗАНОВА ИЛИЕВА
ТИХОМИР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ТИХОМИР ЕМИЛОВ ТЕОФИЛОВ
ТИХОМИР ПЕТРОВ ЦЕЛОВ
ТИХОМИР РАЧОВ КОСТОВ
ТОДОР ВИТКОВ СТОЯНОВ
ТОДОР СТЕФАНОВ МАНОЙЛОВ
ТОДОРКА ГОРАНОВА МИТОВА
ТОДОРКА КАМЕНОВА МАРКОВА
ТОДОРКА ПЕТКОВА ТОДОРОВА
ТОНИ ДОЧОВ ВЕЛКОВ
ТРИФУНА КАМЕНОВА МЛАДЕНОВА
ХРИСТИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА
ЦВЕТА МЛАДЕНОВА ЦВЕТКОВА
ЦВЕТАН ВАСИЛОВ ТОДОРОВ
ЦВЕТАН КАМЕНОВ СИМОВ
ЦВЕТАН МЛАДЕНОВ ВЕЛКОВ
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ КАМЕНОВ
ЦВЕТАНА СЛАВЧОВА НЕНОВА
ЦВЕТАНА ТРИФОНОВА ПЕТРОВА
ЦВЕТАНА ЦАНКОВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТАНА ЦОЛОВА ИВАНОВА
ЦВЕТАНКА МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТАНКА ТОДОРОВА РАЧОВА
ЦВЕТЕЛИНА ПЛАМЕНОВА РАЧЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ТИХОМИРОВА ЙОРДАНОВА
ЦВЕТКО ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТОМИР ГОШОВ ТОШЕВ
ЦЕНКО ГЕНАДИЕВ ЦЕНКОВ
ЦЕЦА ДАНОВА ЦЕКОВА
ЦЕЦКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
ЦЕЦКА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
ЮЛИАНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ЯННА ЦВЕТАНОВА ЦВЕТАНОВА

Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ВИДИН ОБЩИНА МАКРЕШ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ВЪЛЧЕК
КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 002
Адрес на избирателната секция ……………………………………..

–––––––––––––––––-
Собствено, бащино и фамилно име
–––––––––––––––––-
ВАСИЛКА МАРКОВА ИВАНОВА
ВАСИЛКА СТОЯНОВА ИВАНОВА
ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ ВЪЛЧЕВ
ВЕСЕЛИН МЛАДЕНОВ ХРИСТОВ
ВЕСЕЛКА ТОДОРОВА ЛАЗАРОВА
ВИКТОРИЯ ПЕТКОВА РУСЕВА
ЗАХАРИНКА ЦВЕТКОВА НИНОВА
ЗДРАВКА МИХАЙЛОВА КАМЕНОВА
ИВАЙЛО ТОШЕВ ПЕТРОВ
ИВАН КАМЕНОВ МИКОВ
ИВАН ЦВЕТКОВ ИВАНОВ
ЙОРДАН СТОЯНОВ ЦАНОВ
ЛЮБОМИР ДОНОВ КАМЕНОВ
ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ ПЕКОВ
МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ЯНКУЛОВА
МИКО КАМЕНОВ МИКОВ
МИРОСЛАВ ИЛИЕВ ИВАНОВ
МИТО ГАНОВ КРЪСТОВ
НАДЕЖДА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА
НЕДКА МИТОВА СТАНЧЕВА
НЕЧО ВИТАНОВ ДАНОВ
НИКОЛАЙ ВЪЛЧЕВ НИНОВ
ПЕНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ПЕРКА МИКОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТЪР ГЕРГОВ ЙОЦОВ
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
САШО МИТОВ АЛЕКСАНДРОВ
СТАНЧО ПЕШЕВ ПЕТКОВ
СТЕФКА МЛАДЕНОВА ПЕТКОВА
ТИНКА ГЕРГОВА ВЕЛЬОВА
ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ТОШКОВА
ХРИСТИНА ИВАНОВА КАМЕНОВА
ЦВЕТАНА МИТОВА СТОЯНОВА
ЧАВДАР ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ
ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА

Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ВИДИН ОБЩИНА МАКРЕШ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ТОЛОВИЦА
КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 003
Адрес на избирателната секция ……………………………………..

–––––––––––––––––-
Собствено, бащино и фамилно име
–––––––––––––––––-
АНГЕЛ СТАМЕНОВ ИВАНОВ
ВАЛЕРИ ЛЕВЧЕВ АНТОВ
ВЕРКА ВЪЛЧЕВА ПЕТРОВА
ВИОЛЕТА ИВАНОВА СТОЯНОВА
ГЕОРГИ ДАНИЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
ЕМИЛИЯ СВИЛЕНОВА ЛИЛОВА
ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ИВАН ВАСИЛЕВ ЦОЛОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ
ЙОВКА ЦВЕТКОВА ЦОЛОВА
МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА АНТОВА
МЛАДЕН ЖЕЛЯЗКОВ МЛАДЕНОВ
СОФИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
СТАМЕН ИВАНОВ ЖИКОВ
СТАНИСЛАВ МАРЧЕВ МИЛКОВ
СТАНЧО ВЪЛЧОВ ЦВЕТКОВ
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
СТИЛИЯН ДАНИЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА НИНОВА
ЦВЕТОМИРА ВАЛЕРИЕВА АНТОВА
ЦЕЦА БОРИСОВА ИВАНОВА
ЦОЛО ЛОЗАНОВ МЛАДЕНОВ
ЧАВДАР ЕМИЛОВ СВИЛЕНОВ

Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ВИДИН ОБЩИНА МАКРЕШ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЦАР ШИШМАНОВО
КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 004
Адрес на избирателната секция ……………………………………..

–––––––––––––––––-
Собствено, бащино и фамилно име
–––––––––––––––––-
ВАЛЯ МИХАЙЛОВА ЙОРДАНОВА
ВЕЛИОНОРА КАСИЯНОВА АНТОВА
ВЕНКА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
ВЕНЦИСЛАВ ЯНЧЕВ ВЕЛКОВ
ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ГАЙДАРСКА
ВИОЛЕТА МИТОВА ХРИСТОВА
ГАЛИНА КАМЕНОВА ТОДОРОВА
ГЕНА ВЕЛКОВА АНГЕЛОВА
ГЕОРГИ ПЕТРОВ КАМЕНОВ
ГИНКА ВЪЛЧОВА СТАНКОВА
ДАНКО ПЕТКОВ ИГНАТОВ
ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА
ДОНКА АСЕНОВА ИВАНОВА
ДОНЧО ЙОЛОВ ВЪЛЧКОВ
ЕЛЕНКА АТАНАСОВА ТОДОРОВА
ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ
ЕМИЛИЯ ЛОЗАНОВА ПЕТРОВА
ИВАН РУМЕНОВ РАЧЕВ
ИВАНКА ВЕЛКОВА ОШАНСКА
ИЛИЯ ВАСИЛОВ ПЕТРОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯНА РАНГЕЛОВА ИЛИЕВА
ИСКРА МАТОВА РАНГЕЛОВА
ЙОРДАНКА ВЕЛЮВА ЦВЕТКОВА
КОЛЬО РАНГЕЛОВ НИКОЛОВ
КРАСИМИР ЕЛЕНКОВ ЦАНОВ
ЛИНКА СПАСОВА КРЪСТЕВА
МАРИЙКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
МАРИЯНА РУМЕНОВА НИКОЛОВА
МАРТИН ЦВЕТОСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
МИТКА ПЕТРОВА КАМЕНОВА
НАЧО ИВАНОВ ЦЕКОВ
НЕЙКА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
НЕЧО ПЕТКОВ КОНОВ
НИКОЛА ИВАНОВ КРЪСТЕВ
ПАВЛИНЧО ВЪЛКОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО БОЙЧЕВ ПЕТКОВ
ПЕТКО НИКОЛОВ ИВАНОВ
ПЕТРАНА ВЕЛКОВА ЙОРДАНОВА
ПЕТЪР МИТОВ ЦВЕТКОВ
РАЧО ИВАНОВ КАМЕНОВ
РАЧО ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
РУМЕН РАЧОВ ИВАНОВ
СЛАВКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА
СТАНИСЛАВ ГОШОВ АЛЕКСАНДРОВ
СТАНКА ТОДОРОВА ИГНАТОВА
СТАНЧО ПЕТРОВ НИКОЛОВ
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
СТЕФАНКА ПАНТОВА ЦВЕТКОВА
СТЕФКА ВЪЛЧЕВА СТЕФАНОВА
ТАНЯ МИХАЙЛОВА ЙОРДАНОВА
ТЕРЕЗА ПЕТРОВА НЕНЧЕВА
ТИМОТЕЙКА ГОТОВА ЦВЕТКОВА
ТИХОМИР ДАМЯНОВ СТАНКОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ТОДОРА БОЖИНОВА СТАНКОВА
ТОДОРА ЦЕКОВА НАЧОВА
ТОДОРКА ЙОРДАНОВА КОНОВА
ТОДОРКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
ТОНИ ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ
ТОШКО ИЛИЕВ ИВАНОВ
ТРИФОН ВЪЛКОВ ТРИФОНОВ
ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ ВЕЛКОВ
ЦВЕТАН МЛАДЕНОВ ЙОТОВ
ЦВЕТАНА МИТОВА ВАСИЛЕВА
ЦЕЦКА РАЙКОВА ПУЕВА

Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ВИДИН ОБЩИНА МАКРЕШ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ПОДГОРЕ
КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 005
Адрес на избирателната секция ……………………………………..

–––––––––––––––––-
Собствено, бащино и фамилно име
–––––––––––––––––-
АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ РАНГЕЛОВ
АЛЬОША ЛОЗАНОВ ИВАНОВ
АНЕТА КОЛЬОВА ДИМИТРОВА
АНКА БОРИСЛАВОВА КАМЕНОВА
АННА СВЕТОСЛАВОВА ИВАНОВА
АСЕН ТОШЕВ ТОДОРОВ
БИСЕР АСЕНОВ СТОЯНОВ
БИСЕР ПЕТКОВ МЛАДЕНОВ
БЛАГОЙКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
БОГДАНА ПЕТРОВА ВЪЛКОВА
БОРИС ИВАНОВ КРЪСТЕВ
БОРИС НИКОЛОВ БОРИСОВ
ВАЛЕНТИН ЛОЗАНОВ ИВАНОВ
ВАЛИНКА ПАНЧОВА ПАСКАЛЕВА
ВАЛЯ ЛОЗАНОВА МЛАДЕНОВА
ВАНЬО ВИТКОВ ДЕЙНОВ
ВАНЮША ВАСИЛЕВА ТОШЕВА
ВАСИЛКА ВИДЕНОВА КРЪСТЕВА
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ВАСКО БОЖИДАРОВ ШАНКОВ
ВЕЛИАН ТРИФОНОВ ИЛИЕВ
ВЕНЕТКА ГЕНЧОВА ЗАНКОВА
ВЕНКА ВЪЛЧЕВА ПЕТКОВА
ВЕНЦИСЛАВ ДАФИНОВ ВЪЛКОВ
ВЕРКА ПЕТРОВА БОРИСОВА
ВЕРОНИКА ЛОЗАНОВА ИВАНОВА
ВЕСЕЛКА ИВАНОВА ДАНКОВА
ВЕСКА МИЛЧОВА ПЕТКОВА
ВИОЛЕТА РАДОСЛАВОВА ИВАНОВА
ВЪЛКО НИКОЛОВ ИВАНОВ
ГЕНА НИКОЛОВА МЛАДЕНОВА
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ЦЕКОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ ЦАНКОВ ИЛИЕВ
ГЕРГАНА МАРКОВА ТОШКОВА
ГИНКА КАЧОВА ПЕТРОВА
ГОШО ЦВЕТАНОВ ТОМОВ
ДАНАИЛ ИВАНОВ ДАНКОВ
ДАНКА ВЪЛЧЕВА ПУЕВА
ДАФИН ВЪЛКОВ ДЕШКОВ
ДЕЯН ВАСИЛЕВ ВЕЛКОВ
ДИМИТЪР МЛАДЕНОВ ГАТОВ
ДОБРИН ВЪЛКОВ ГЕРГОВ
ЕЛЕНА ИЛИЕВА ИВАНОВА
ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВЪЛКОВ
ЖАНА ВЪЛКОВА ВЕЛКОВА
ЗВЕЗДА ТРИФОНОВА КАМЕНОВА
ИВАЙЛО ВАНЬОВ ВИТКОВ
ИВАЙЛО ЖИВКОВ РАДОСЛАВОВ
ИВАЙЛО ТОШЕВ ИВАНОВ
ИВАН ДАНКОВ ВЪЛЧКОВ
ИВАН КОЦЕВ ТОДОРОВ
ИВАН МЛАДЕНОВ БОРИСОВ
ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
ИВАН ТОШЕВ ВЪЛЧЕВ
ИВАНКА КРЪСТЕВА МИТКОВА
ИВАНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
ИВАНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
ИВЕЛИН ДАНАИЛОВ ИВАНОВ
ИВО МИЛЧЕВ МАРКОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ЛОЗАНОВ
ИЛИЯ КАМЕНОВ ИВАНОВ
ИЛИЯНА МАРКОВА ПЕТКОВА
ИЛКА ИВАНОВА ВЕЛКОВА
ИЛКА МАТОВА БОРИСОВА
ИРИНА ПЕШЕВА ГЕОРГИЕВА
ИРИНА ТРИФОНОВА ХРИСТОВА
ЙОНКА ДАНКОВА ИВАНОВА
ЙОРДАН ПЕТКОВ ИЛИЕВ
ЙОРДАНА ЙОЛОВА ВИТКОВА
ЙОШКА СТОЯНОВА ВЪЛЧЕВА
КАРАМФИЛА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА
КАТА ТОДОРОВА КАМЕНОВА
КАТЯ ИЛИЕВА КАМЕНОВА
КРАСИМИР КАМЕНОВ СИМЕОНОВ
КРАСИМИР НИКОЛОВ ГЕРГОВ
КРЪСТО ВЪЛЧКОВ МАТОВ
ЛОЗАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ЛОЗАН ЛОЗАНОВ ИВАНОВ
ЛЮБОМИР ЦЕНКОВ ГЕОРГИЕВ
МАРА МЛАДЕНОВА ИЛИЕВА
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА
МАРИЙКА ИВАНОВА МИТОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
МАРИЯ МАТОВА ГЕРГОВА
МАРИЯ ТОШКОВА НАЙДЕНОВА
МИЛАНКА ПЕТКОВА ЯКОВА
МИЛЧО МИТОВ ПЕШЕВ
МИЛЧО ПЕТКОВ ГЕШЕВ
МИЛЧО ПЕТКОВ МАТОВ
МИТКО НЕНЧОВ МИТОВ
МИТО ИВАНОВ ВЪЛЧКОВ
МИХАЕЛА КАЛИНИНА КРУМОВА
МЛАДЕН ИВАНОВ ЙОЛОВ
МЛАДЕН ПЕТКОВ КРЪСТЕВ
НАДКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
НАДКА ПЕТКОВА МИТКОВА
НАДЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА
НИКОЛА ИВАНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛА КРЪСТЕВ ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ ВАЛЕРИЕВ ВЪЛЧЕВ
НИКОЛАЙ МИРОСЛАВОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ВЕЛКОВ
НИКОЛИНА ГРИГОРОВА ВЪЛЧКОВА
НОРКА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА
ПАНТО ИВАНОВ ПАНЧОВ
ПАРАСКЕВА МИТОВА ПЪРВАНОВА
ПЕНЧО КРЪСТЕВ ПЕТРОВ
ПЕТКО ВЕЛКОВ НАЙДЕНОВ
ПЕТКО НИКОЛОВ МИТКОВ
ПЕТЪР НЕНЧЕВ МИТЕВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ПЕТРОВ ЗАХАРИЕВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ СПАСОВ
ПЛАМЕН МЕТОДИЕВ МАРИНОВ
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН ПАНЧЕВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН ПЕТКОВ ГЕШОВ
ПУНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
РАДОСЛАВ ИЛИЕВ КРЪСТЕВ
РАДОСЛАВА ТАНИСЛАВОВА РАНГЕЛОВА
РАЙНА ПЕТКОВА ИВАНОВА
РАЙНА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА
РАНГЕЛ ПЕТРОВ РАНГЕЛОВ
РОБЕРТ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
РОСИЦА ЖИВКОВА РАДОСЛАВОВА
СВЕТЛА ПЕТРОВА ПАНКОВА
СВЕТЛАНА ХРИСТОВА ВЪЛЧЕВА
СЕРГЕЙ КАЧОВ ПЕТРОВ
СИМОНА ИЛИЕВА КАМЕНОВА
СОНЯ ИВАНОВА ТОШЕВА
СОНЯ ТАСЕВА ЗАХАРИЕВА
СТАНИСЛАВ ВЪЛКОВ СТОЯНОВ
СТАНКА ИЛИЕВА АНТОВА
СТАНЧО ВЪЛКОВ НАЙДЕНОВ
СТАНЧО ТОДОРОВ ИЛИЕВ
СТОЯНА ЙОРДАНОВА ПЕШЕВА
ТАНИСЛАВ РАНГЕЛОВ КРЪСТЕВ
ТАНЯ ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
ТЕМЕНУЖКА ВЕЛИЧКОВА ДРЕНЧОВА
ТЕРЕЗА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ТОДОР ПАНЧЕВ ДЕШКОВ
ТОДОР СИМЕОНОВ ИВАНОВ
ТОДОРИН ПЕТКОВ ТОДОРОВ
ТОДОРКА ПАВЛОВА КРЪСТЕВА
ТОДОРКА ТОДОРОВА ГЕРГОВА
ТОНИ КРЪСТЕВ ПЕТРОВ
ТОТА МАРКОВА ТОДОРОВА
ТОШКО ПЪРВАНОВ ВЪЛКОВ
ФИЛИП МИТОВ ЙОЛОВ
ХРИСТО ВЪЛЧКОВ КРЪСТЕВ
ЦВЕТАН БОГДАНОВ ПЕТКОВ
ЦВЕТАН ПЪРВАНОВ ВЪЛКОВ
ЦВЕТАН ТОМОВ КРЪСТЕВ
ЦВЕТАНА МИТОВА ЦЕЛОВА
ЯНКО ЕВГЕНИЕВ ГЕОРГИЕВ

Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ВИДИН ОБЩИНА МАКРЕШ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.РАКОВИЦА
КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 006
Адрес на избирателната секция ……………………………………..

–––––––––––––––––-
Собствено, бащино и фамилно име
–––––––––––––––––-
АГНЕСА ГЕРГОВА НЕШКОВА
АДРИАН СВЕТОСЛАВОВ АНДРЕЕВ
АЛБЕНА СТОЯНОВА МИТОВА
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ЛИТОВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ АСЕНОВ
АЛЕКСАНДЪР ТОШОВ АЛЕКСАНДРОВ
АНГЕЛ МАРИНОВ ДРАГОЛОВ
АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
АНГЕЛИНА МИТОВА БАРЕНКОВА
АНГЕЛИНА ПЕТРОВА ЦЕЛОВА
АНДРЕЙЧО ТОШЕВ КРЪСТОВ
АНДРИАНА САШОВА ТОДОРОВА
АНЕЛИЯ ВАНКОВА КРЪЧКИНА-ВЪЛЧЕВА
АНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
АНУШКА ВЛАДИМИРОВА ТОДОРОВА
АНУШКА ЯНКОВА ЦВЕТКОВА
АТАНАС ТОНЧЕВ АТАНАСОВ
БОГДАН ПЕШОВ ГЕРГОВ
БОГОМИЛ ТОШОВ КРЪСТЕВ
БОЙКА БОРИСОВА ДАНОВА
БОРИСЛАВ ТОШЕВ БАНЧЕВ
ВАЛЕНТИН МИЛАНОВ ЦЕЛОВ
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИН НИНОВ МЛАДЕНОВ
ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА ДЕМОВА
ВАЛЕРИ АТАНАСОВ ДАНОВ
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ВЕСЕЛИНОВ
ВАЛЕРИ ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ
ВАЛЕРИ МИКОВ ДАНОВ
ВАЛЯ НИКОЛАЕВА ВЪЛЧЕВА
ВАСИЛ МИТОВ ВАСИЛОВ
ВАСИЛ ТОДОРОВ ПЕТКОВ
ВАСИЛКА АНТОНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ВАСКО ДАНОВ ДЕШКОВ
ВЕЛИЗАР ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ
ВЕЛИЗАР ТОДОРОВ ИВАНОВ
ВЕЛИКА АНТОВА СТАЙКОВА
ВЕНКА ВЪЛЧИНОВА ПЕТКОВА
ВЕНЦИСЛАВ ИЛАРИОНОВ ЦАНКОВ
ВЕНЦИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ВЪЛЧЕВ
ВЕРКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
ВЕРКА ЛАЗАРОВА ЦЕЛОВА
ВЕСЕЛИНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
ВЕСЕЛКА ВАЛЕРИЕВА ГЕОРГИЕВА
ВЕСЕЛКА МАТЕЕВА СЕРЕЗМИЙСКА
ВЕСКА ИВАНОВА ЛУНГОВА
ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ГЕРГОВА
ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ИВАНОВА
ВИОЛЕТА СТОЯНОВА КАМЕНОВА
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ПАЗДЕРСКИ
ВЛАДИСЛАВ МИЛЧОВ ВЕЛКОВ
ВЛАДО ПЕТРОВ ВЪЛЧЕВ
ГАВРИЛ МИТОВ ЦЕКОВ
ГАЛИНКА ВАСИЛОВА ПЕТРОВА
ГАЛИНКА ИВАНОВА ЛИТОВА
ГАНКА МАРИНОВА ДРАГОЛОВА
ГЕНА ИЛИЕВА ТОШЕВА
ГЕНА МИЛАНОВА ЦЕКОВА
ГЕНА ЦОЛОВА ЦВЕТКОВА
ГЕНАДИ ТОДОРОВ ПЕТКОВ
ГЕОРГИ АНДРЕЕВ ВИТКОВ
ГЕОРГИ ВАЛЕРИЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ТОШОВ
ГЕОРГИ МИТКОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЦВЕТОЗАРОВ ЦЕЛОВ
ГЕРГАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
ГЕРГАНА МИТКОВА ЕКУПОВА
ГЕРГАНА МИТКОВА СТОЯНОВА
ДАНАИЛ ПЕТКОВ ЦВЕТКОВ
ДАНАИЛ ХРИСТОВ ДАНОВ
ДАФИНКА ИВАНОВА ПАНТЕВА
ДАЧО ИВАНОВ ДАНОВ
ДЕЯН ЦВЕТАНОВ РАНГЕЛОВ
ДИАНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
ДИМИТРА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
ДИМИТЪР КОСТОВ ВЪЛЧЕВ
ДОБРИНКА АЛЕКСАНДРОВА МАЛИКАТОВА
ДОБРИНКА МИТЕВА КРЪСТЕВА
ДОНА ЯНКОВА ЛАЗАРОВА
ЕВГЕНИ ИВАНОВ ПЕТРОВ
ЕВГЕНИ НИНОВ АНДРЕЕВ
ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ТОШЕВА
ЕМИЛ МАТЕЕВ ДИМИТРОВ
ЕМИЛИЯ ЕВГЕНИЕВА ЦЕНОВА
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ТОНЧЕВА
ЖАНА ИВАНОВА ЖИВКОВА
ЗЛАТКА ВЪЛЧОВА ДИМИТРОВА
ИВА ЦВЕТОЗАРОВА ЦЕЛОВА
ИВАЙЛО ДАЧОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО МАРИЯНОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО МИТКОВ РАНГЕЛОВ
ИВАЙЛО НИКОЛОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО РАНГЕЛОВ ИЛИЕВ
ИВАЙЛО ЦВЕТКОВ СТОЙКОВ
ИВАН АНТОВ БАРЕНКОВ
ИВАН ВЛАДИМИРОВ ПЕТКОВ
ИВАН ВЪЛЧЕВ АНДРЕЕВ
ИВАН ВЪЛЧЕВ АНТОВ
ИВАН ДЕШКОВ ЛИЛОВ
ИВАН ЖИВКОВ ИВАНОВ
ИВАН КАМЕНОВ ВЪЛЧЕВ
ИВАН ПАНОВ ИВАНОВ
ИВАН ТРАЯНОВ ИВАНОВ
ИВАНКА ВЪЛЧОВА МЛАДЕНОВА
ИВАНКА КАМЕНОВА ЦВЕТКОВА
ИВАНКА НИКОЛОВА АНДРЕЕВА
ИВАНКА ПЕТРОВА ПЕШЕВА
ИВАНКА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА
ИВАНКА СТОЯНОВА ГЕТОВА
ИВАНКА ТОШОВА ТОДОРОВА
ИВАНКА ЦВЕТКОВА БАРЕНКОВА
ИВЕТА НИКОЛОВА ИВАНОВА
ИВО ТОШОВ ИВАНОВ
ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ЕКУПОВА
ИЛИНА ВАСИЛЕВА ДЕШКОВА
ИЛИНКА ЦЕКОВА НАЧЕВА
ИЛИЯНА ВАЛЕНТИНОВА ЦВЕТАНОВА
ИНА МИРОСЛАВОВА ИГНАТОВА
ИРЕНА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
ИРИНА НЕДЕЛКОВА РАГЬОВСКА
ЙОНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ ДЕШКОВ
ЙОРДАН НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ЦЕЛОВ РАГЬОВСКИ
ЙОШКА ВЪЛЧОВА ИЛИЕВА
ЙОШКА ИВАНОВА ДАНОВА
ЙОШКА СТОЯНОВА ЗДРАВКОВА
ЙОШКА ЦЕКОВА БАРЕНКОВА
КАЛОЯН МИТКОВ СТОЯНОВ
КАМЕЛИЯ МИТКОВА КИРИЛОВА
КАНА ЖИКОВА ЙОРДАНОВА
КАТА ИВАНОВА ТОШЕВА
КАТЮША ЦВЕТКОВА МИТЕВА
КЕВКА СТОЯНОВА МИТОВА
КОЛЬО ВЪЛЧЕВ КАМЕНОВ
КОСТАДИН АНТОНОВ АНТОНОВ
КОЦО ЛАЗАРОВ КОЦОВ
КРАСИМИЛА ИВАНОВА ЦЕКОВА
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИР МИТОВ ИВАНОВ
КРИСТИНА БОГОМИЛОВА ТОШЕВА
КРЪСТО ПЕТКОВ ВЪЛЧЕВ
КУНА ГЕОРГИЕВА ГОТОВА
ЛАЛО КРЪСТЕВ ЛАЛОВ
ЛИДА БОГДАНОВА ПЕТКОВА
ЛИЛЯНА ТОШЕВА НИКОЛОВА
ЛЮДМИЛА ДЕТЕЛИНОВА ЙОЛОВА
МАГДАЛЕНА АНТОНОВА МИТОВА
МАДЛЕНА ДАЧОВА НЕДКОВА
МАЛИНКА САШОВА АНТОВА
МАРА СТОЯНОВА ВЪЛЧЕВА
МАРГАРИТА ВАНЧЕВА ТОШЕВА
МАРГАРИТА ВЕЛКОВА ЦЕЛОВА
МАРГАРИТА СЛАВЧОВА КОЦЕВА
МАРИАН БОГДАНОВ ПЕТКОВ
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА
МАРИАНА ПЪРВАНОВА ДРАГАНОВА
МАРИЕТА СТОЯНОВА ИВАНОВА
МАРИЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
МАРИЙКА ТОШЕВА ДАНОВА
МАРИКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
МАРИН АНГЕЛОВ ДРАГОЛОВ
МАРИЯ ВЕЛКОВА ИЛИЕВА
МАРИЯ ЛИЛОВА БАШИНОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА
МАРИЯН ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ
МАРИЯНА ИВАНОВА СПАСОВА
МАРТИН РАНГЕЛОВ ИЛИЕВ
МАРТИН ЯНКОВ ЦЕНКОВ
МАРЧА ЛУКАНОВА НИКОЛОВА
МАРЧА МЛАДЕНОВА КАМЕНОВА
МАЯ ТОШОВА НИКОЛОВА
МИЛАН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
МИЛАНКА СТОЯНОВА ГЕТОВА
МИЛЕН ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ
МИЛЕН ЖИВКОВ ВЪЛЧЕВ
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
МИТАНА СТОЯНОВА ГЕНОВА
МИТАНКА АЛЕКСАНДРОВА МИКОВА
МИТАНКА ПЕТРОВА РУСИНОВА
МИТКО ГОШОВ ВЪЛЧЕВ
МИТКО ДАНОВ ТОШОВ
МИТКО СТОЯНОВ ЕКУПОВ
МИТКО СТОЯНОВ ТОШЕВ
МИТКО ЦЕКОВ СТОЯНОВ
МИХАЙЛ КИРИЛОВ ВАНЧЕВ
МЛАДЕН ВАСИЛОВ МЛАДЕНОВ
МЛАДЕН ВЪЛЧКОВ ДИМИТРОВ
НАДКА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА
НАДКА ТОШОВА НИКОЛОВА
НАТАЛИЯ ДАЧОВА НЕДКОВА
НАТАЛИЯ ЛОЗАНОВА ГЕОРГИЕВА
НАТАЛИЯ ПЕТРОВА НЕНЧЕВА
НЕДЯЛКО ЦВЕТАНОВ НЕДЕЛКОВ
НЕЛИ ТОШОВА ВЕСЕЛИНОВА
НЕНКО КУНЧОВ НЕНКОВ
НЕШКО ЦЕКОВ НЕШКОВ
НИКОЛА ИВАНОВ ЛУКОВ
НИКОЛА ИВАНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛА ЯНКОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ВЪЛЧЕВ НЕНЧЕВ
НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ НИНОВ
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ СЕРЕЗМИЙСКИ
НИКОЛАЙ ПАВЛОВ ИКОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ИВАНОВ
НИКОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ПЪРВАНОВА
НИКОЛИНА ЛАЛОВА ТОЛОВА
НИНО МЛАДЕНОВ ВЪЛЧЕВ
НОРА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
ПАВЛИНА ИЛИЕВА ПЕТКОВА
ПАВЛИНА ТОШКОВА ЛАЛОВА
ПАВЛИНКА ВЕЛКОВА ТОМОВА
ПАВЛИНКА НИКОЛОВА МИКОВА
ПАНТО НИНОВ ПАНТОВ
ПАРАСКЕВА МИТОВА ГЕРГОВА
ПЕНА ИВАНОВА ПАЗДЕРСКА
ПЕНКА ВЪЛЧОВА ДИМИТРОВА
ПЕНКА НИКОЛАЕВА РАНГЕЛОВА
ПЕНКО ПЕШЕВ НИКОЛОВ
ПЕПА МИНКОВА ВЪЛОВА
ПЕТКО ВАСИЛОВ МЛАДЕНОВ
ПЕТКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТКО ТОШОВ ПЕТКОВ
ПЕТРА ВЪЛЧЕВА ВЪЛЧЕВА
ПЕТРА МИЛАНОВА ЛИЛОВА
ПЕТРА МИТОВА ДАНОВА
ПЕТЪР ВЕЛЬОВ ЗЛАТАНОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ КАРАКУШЕВ
ПЕТЪР ПЕТКОВ ТРИФОНОВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЪРВАНОВ
ПЛАМЕН ТОШЕВ ВЪЛЧЕВ
ПЛАМЕН ТОШЕВ ЦОЛОВ
ПЛАМЕН ТОШКОВ ДИКОВ
ПРОЛЕТ МИТКОВА ЕКУПОВА
ПРОЛЕТКА ТОДОРОВА АНДРЕЕВА
ПРОЛЕТКА ЯНКОВА ЦЕНКОВА
ПЪРВАН ТОШОВ ПЪРВАНОВ
РАДКА ГЕОРГИЕВА ЦЕЛОВА
РАДОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ВАСИЛЕВ
РАЙНА ЙОНЧОВА ЦЕКОВА
РАЙНА НИКОЛОВА ЦЕКОВА
РАЙНА НИКОЛОВА ЯНКОВА
РАЙНА СТОЯНОВА ТОШОВА
РОЗА ИВАНОВА МИТОВА
РОСЕН ВЕСЕЛИНОВ БОРИСОВ
САШКО ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ
САШО ИГНАТОВ АЛЕКСАНДРОВ
САШО ИЛИЕВ ИВАНОВ
САШО ТОДОРОВ ИВАНОВ
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СТОЯНОВ
СИЙКА МИХАЙЛОВА НАЙДЕНОВА
СНЕЖАНА ИВАНОВА ПАНТАЛЕЕВА
СНЕЖАНА ПЕТРОВА МИЛАНОВА
СНЕЖАНА ТОШОВА АНТОНОВА
СНЕЖАНКА ПЕТКОВА ПЕРОВА
СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ ИВАНОВ
СТАНИСЛАВ САШОВ МИТОВ
СТАНИСЛАВ ТОНЧЕВ АТАНАСОВ
СТАНЧО ГЕОРГИЕВ БАРЕНКОВ
СТАНЧО ЦЕКОВ ЦЕКОВ
СТЕФАНКА СТОИЛОВА ТУРМАЧКА-ГЕОРГИЕВА
СТЕФКА ГЕРГОВА СПАСОВА
СТЕФКА ЦЕКОВА НАЧОВА
СТОЯН ВЪЛОВ СТОЯНОВ
СТОЯН ЙОНЧЕВ ПЕТКОВ
СТОЯН МИТОВ НЕНЧОВ
СТОЯНА НИКОЛОВА КЪНЕВА
СТОЯНКА ИВАНОВА МЛАДЕНОВА
СТОЯНКА ТЕОФИЛОВА КРУМОВА
ТАНЬО КРЪСТЕВ ТОШЕВ
ТЕМЕНУГА ГЕНАДИЕВА НЕНКОВА
ТЕМЕНУЖКА АНДРЕЕВА ТОШЕВА
ТИХОМИР ВАСИЛЕВ ТОШЕВ
ТИХОМИР КОЦЕВ ЛАЗАРОВ
ТИХОМИР САШОВ ТОДОРОВ
ТИХОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ
ТИХОМИР ТОНЧЕВ АТАНАСОВ
ТОДОР МИТОВ ТОШЕВ
ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ
ТОДОРКА АЛЕКСАНДРОВА ЦОКОВА
ТОДОРКА ГЕНОВА НИКОЛОВА
ТОДОРКА ГЕРГОВА ИВАНОВА
ТОДОРКА НЕНЧОВА ДЕШКОВА
ТОДОРКА ЦВЕТКОВА НИКОВСКА
ТОНЧО АТАНАСОВ ЗДРАВКОВ
ТОТА ПЕТРОВА ПАНЧОВА
ТОТКА ЙОНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
ТОШО КРЪСТЕВ ТОШОВ
ТОШО ПЕТКОВ ЦОЛОВ
ТОШО СТОЯНОВ МИТОВ
ФИЛКА БОРИСОВА ПЕТРОВА
ХРИСТО ДАНОВ ХРИСТОВ
ЦВЕТА ПЕТКОВА РУСИНОВА
ЦВЕТАН ВЪЛЧОВ ПЕТКОВ
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН ДОЧОВ ПЕТРОВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ ДОЧОВСКИ
ЦВЕТАН ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ
ЦВЕТАН НЕДЕЛКОВ ТОШЕВ
ЦВЕТАН НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ
ЦВЕТАН ПЕТКОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН РАНГЕЛОВ НАЧЕВ
ЦВЕТАН СТОЯНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ЦВЕТАН ТОМОВ АНДРЕЕВ
ЦВЕТАН ТРИФОНОВ ЦОКОВ
ЦВЕТАНА АЛЕКСАНДРОВА ТОШЕВА
ЦВЕТАНА ВЪЛЧЕВА ТОШЕВА
ЦВЕТАНА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
ЦВЕТАНКА ВЪЛЧОВА НЕНЧОВА
ЦВЕТАНКА МИЛАНОВА СТОЯНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ДЕНКОВА СТАРЧЕВИЧ
ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА УИТЛОК
ЦВЕТКО АЛЕКСАНДРОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТОМИР МИЛЧОВ ЙОНЧОВ
ЦВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ ЦЕКОВ
ЦВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ ИВАНОВ
ЦЕКА АЛЕКСАНДРОВА МИТОВА
ЦЕНА СТОЯНОВА НИКОЛОВА
ЦЕНКА ВЪЛЧОВА КОНОВА
ЦЕЦА ДАЧОВА СПАСОВА
ЦЕЦА КИРИЛОВА ИЛИЕВА
ЦЕЦА КОЦЕВА КАРАКУШЕВА
ЦЕЦКА ПЕТРОВА СТОЯНОВА
ЦОНА ВЪЛОВА ЙОРДАНОВА
ЦОНКА ДИМИТРОВА ВЕЛКОВА
ЯНКА ТОШЕВА ЖИВКОВА
ЯНКО МИТОВ ТОМОВ
ЯНКО ЦЕНКОВ МИТЕВ

Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ВИДИН ОБЩИНА МАКРЕШ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КИРЕЕВО
КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 007
Адрес на избирателната секция ……………………………………..

–––––––––––––––––-
Собствено, бащино и фамилно име
–––––––––––––––––-
АНТОАНЕТА АНТОНОВА НЕДКОВА
БИСЕРКА ДАНАИЛОВА СТОЯНОВА
БОРИСЛАВ ВОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕНТИН ТРИФОНОВ ВЪЛЧЕВ
ВАНЯ ВИДКОВА СТОЯНОВА
ВАСКА ЦЕНОВА ВИДКОВА
ВЕЛИЗАР ТОШКОВ ПЕТРОВ
ВЕНЕТКА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ВЕНКА ВЪЛЧЕВА МИЛАНОВА
ВЕНКА ЦВЕТКОВА СТАЙКОВА
ВИДА ИВАНОВА ВЪЛЧОВА
ВИКТОР ДАНОВ ХРИСТОВ
ВИОЛЕТА ТОШКОВА ГЕОРГИЕВА
ВЛАДИМИР ЙОТОВ ВЛАДИМИРОВ
ВЪЛЧО ИВАНОВ ТОШОВ
ВЪЛЧО СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ
ВЪЛЧО ТИХОМИРОВ ВЪЛЧОВ
ГАЛИНА ВЕЛКОВА МИЛАНОВА
ГЕНА ПЪРВАНОВА ПЕТКОВА
ГЕОРГИ БОГДАНОВ ТОДОРОВ
ГЕОРГИ НЕДЕЛКОВ КРЪСТЕВ
ГЕРГО МИТОВ ГЕРГОВ
ДАНКА ЦОКОВА ВЕЛКОВА
ДЕНКА ТОМОВА АНТОВА
ДЕНКА ЦВЕТКОВА СТАЙКОВА
ДОНКА ЦЕЛОВА ГЕТОВА
ДОЧКО ВЪЛЧОВ ДОЧОВ
ЕВЕЛИНА ЦВЕТАНОВА ШУТИЛОВА
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ВЕЛЧЕВ КРЪСТЕВ
ИВАН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
ИВАН ТОДОРОВ МИТОВ
ИВАНКА ВИДКОВА ЛИТОВА
ИВО ВЕЛКОВ ДРАГАНОВ
ИЛИЯ КОЦОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА АНТОВА
ЙОНКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
КАТА ПЕТРОВА ЦЕКОВА
КРАСИМИР СЛАВЧЕВ ПЕТРОВ
ЛАЛО НИКОЛОВ ПАВЛОВ
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ НИКОЛОВ
МАНКА ИВАНОВА ВИДКОВСКА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ ВЕЛКОВА АНДРЕЕВА
МАРИЯНА ЦЕНОВА ИВАНОВА
МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
МИТКО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
НАДЕЖДА МАНОЙЛОВА ИНДОЛОВА
НАТАЛИЯ АНТОНОВА ИВАНОВА
НЕШО СТОЯНОВ КЕРИНСКИ
ПАВЛА ВАСИЛЕВА ДИЛОВСКА
ПАРАСКЕВА ТОШЕВА ЛИЛОВА
ПЕНА АНДРЕЕВА СТОЙКОВА
ПЕНКА ВОЙЧОВА ЦЕКОВА
ПЕНКА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА
ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН МИТОВ ПАНЧЕВ
ПРОЛЕТКА БОРИСОВА ГЕРГОВА
ПРОЛЕТКА СЛАВЧЕВА ПЕТРОВА
ПЪРВА СТОЯНОВА ВЕЛКОВА
СЛАВКА ИВАНОВА НИНОВА
СЛАВЧО ПЕТРОВ ПЕТКОВ
СНЕЖАНКА СТОЯНОВА НЕДКОВА
СОНЯ ВАНЬОВА ТОДОРОВА
СТАНА СИМЕОНОВА РАНГЕЛОВА
СТАНИМИР ДАНОВ ХРИСТОВ
СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ САВОВ
СТАНИСЛАВ НЕДЕЛКОВ КРЪСТЕВ
СТАНКА АНДРЕЕВА ТОШОВА
СТАНКА ЦЕЛОВА ТОШОВА
СТЕФАН ИВАНОВ ДАНОВ
СТОЯНКА АНДРЕЕВА ЦЕЛОВА
СТОЯНКА ПЕТРОВА ПЕПЕЛЯНКОВА
ТИХОМИР ВЪЛЧОВ МИЛАНОВ
ТИХОМИР СТАНИСЛАВОВ НЕДЕЛКОВ
ТОДОР ПЪРВАНОВ ЦЕКОВ
ТОДОРА ГОТОВА ВИДКОВСКА
ТОНИ ЛАЛОВ ТОШЕВ
ТОТА ЛАЛОВА ПЕТРОВА
ТОТКА ВИДКОВА ДОЧЕВА
ТОТКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА МАНАШКА
ЦВЕТА ИВАНОВА ИКОВСКА
ЦВЕТАН ДАНОВ ТОШЕВ
ЦВЕТАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ПЕТКОВ
ЦЕНКА ДАНОВА АЛЕКСИЕВА
ЮЛИКА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА
ЯНКА ГЕОРГИЕВА ИНДОЛОВА

Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….