Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Макреш

Прикачени файлове