Обява

На основание чл.91,ал.1 изр. второ във връзка с чл.464, т.13 от Изборния кодекс, ВрИД Кмет на община Макреш ще проведе консултации за състава на СИК с парламентарно представените партии и коалиции от партии в 44-ото Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за провеждането на частичните избори за кмет на община на 20.05.2018 г. на 17.04.2018г /вторник/ от 09.30 часа в сградата на Общинска администрация – Макреш