Избирателни секции на територията на община Макреш за провеждането на частични избори за Кмет на община

З А П О В Е Д № 78 02.04.2018 г.

На основание чл.8, ал. 2 и чл.464, т.7 от ИК

О Б Р А З У В А М:

Избирателни секции на територията на община Макреш,за провеждане на частични избори за кмет на община на 20.05.2018 г., както следва :
с.Макреш – читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А
с.Вълчек – кметството, ул. „ Четвърта „ № 3
с.Толовица – кметство ,ул. „ Ленин „ № 20
с.Цар Шишманово – кметството ул. „ Георги Димитров „ № 49
с.Подгоре – кметството, ул. „ Ленин „ № 1
с.Раковица – читалище “Надежда” ,ул. „Четвърта „ № 9
с.Киреево – пенсионерски клуб – улица” Втора”№32

Настоящата заповед да бъде обявена публично от кметовете на кметства Раковица, Киреево и Подгоре и кметските наместници

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ГРАО-Видин, ОИК –Макреш , Областен управител ,секретаря на общината ,кметовете на кметства,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изипълнение

ВР.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ :……………………….
/съгласно Решение на ОбС № 354 /16.01.2018г/
/ МИТКО АНТОВ /

М.А / В.В

_____________________________________________________________

З А П О В Е Д № 79 02.04.2018 г.

На основание чл.8, ал. 2 и чл.464, т.7 от ИК

УТВЪРЖДАВАМ:

Избирателни секции на територията на община Макреш за провеждането на частични избори за Кмет на община на 20.05.2018 г. , както следва :
052500001- с.Макреш – читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А
052500002- с.Вълчек – кметството, ул. „ Четвърта „ № 3
052500003-с.Толовица – кметство ,ул. „ Ленин „ № 20
052500004-с.Цар Шишманово – кметството ул. „ Георги Димитров „ № 49
052500005- с.Подгоре – кметството, ул. „ Ленин „ № 1
052500006-с.Раковица – читалище “Надежда” ,ул. „Четвърта „ № 9
052500007- с.Киреево – пенсионерски клуб – улица” Втора”№32
Настоящата заповед да бъде обявена публично от кметовете на кметство Раковица, Киреево и Подгоре и кметските наместници
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ГРАО-Видин, ОИК Макреш, Областен управител, секретаря на общината, кметовете на кметства, кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изипълнение

ВР.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ :……………………….
/съгласно Решение на ОбС № 354 /16.01.2018г/
/ МИТКО АНТОВ /

М.А / В.В