Избрателна секция в Раковица за гласуване на хора с увредено зрение ли със затруднения в придвижването

Заповед 245