ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – национален референдум

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

РАЙОН № 05 – ВИДИНСКИ

ОБЩИНА МАКРЕШ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.МАКРЕШ   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 001

адрес на избирателната секция …………………………….

–––––––––––––––––-

ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

–––––––––––––––––-

АКСИНИЯ АСЕНОВА ВИКТОРОВА

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

АНТОН АНЕВ ПЕТРОВ

АСЕН ВИКТОРОВ ИЛИЕВ

АСЕН ВИТАНОВ КАМЕНОВ

АСЕН ДАМЯНОВ ГЕОРГИЕВ

АСЕНКА ВЕСЕЛИНОВА АСЕНОВА

АСЯ МАРТИНОВА ЛОЗАНОВА

БЕРИНКА ЛЮБЧОВА АНТОВА

БИСЕР БОРИСОВ НИКОЛОВ

БИСТРА ИВАНОВА МЛАДЕНОВА

БОЖИДАР ЖИВКОВ ЙОРДАНОВ

БОЙКО ЛЮБЕНОВ АЛИЕВ

БОРИС ВЕЛКОВ НАЧЕВ

БОРИСКА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА

БОРЯНА ИГНАТОВА ГЕОРГИЕВА

БОЯН БОРИСОВ ИЛИЕВ

БУДИНКА АПОСТОЛОВА МАРКОВА

ВАЛЕНТИНА КАЛЧОВА КРУМОВА

ВАЛЕНТИНА МИТКОВА НАЧЕВА

ВАЛЕНТИНА РАЧЕВА КОСТОВА

ВАЛЕРИ ГОШОВ ТОШЕВ

ВАЛЕРИ ДОЧОВ ВЕЛКОВ

ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ

ВАЛЕРИЯ ЛЮБОМИРОВА ВАЛЕРИЕВА

ВАНЯ ЛОЗАНОВА МАРКОВА

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ВАСИЛ ПЕТРОВ ЦВЕТКОВ

ВАСИЛКА ВИТКОВА ЦВЕТКОВА

ВАСИЛКА ИЛИЕВА МИКОВА

ВАСИЛКА ТОДОРОВА КАМЕНОВА

ВАСКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ВАСКО РАЧЕВ ВЪЛЧЕВ

ВЕНЕЛИН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

ВЕНЕТА ПЕТКОВА СТОЯНОВА

ВЕРКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕРКА КАМЕНОВА КАМЕНОВА

ВЕРКА КАМЕНОВА ПЕТРОВА

ВЕРКА НИКОЛОВА НАЧОВА

ВЕРКА СТЕФАНОВА ВЪЛЧЕВА

ВЕРКА ЦОЛОВА ЦВЕТКОВА

ВЕСА ПАВЛОВА ИВАНОВА

ВЕСА ЦЕКОВА ИВАНОВА

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ВЕЛКОВ

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ВАСИЛОВ

ВЕСЕЛИН ЦВЕТАНОВ ВАСИЛЕВ

ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ИВАНОВА

ВЕСЕЛКА РАЧЕВА НИКОЛОВА

ВИДА ИВАНОВА КАМЕНОВА

ВИДЕН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

ВИКТОР РАНГЕЛОВ ПЕТКОВ

ВИКТОР ЦВЕТКОВ ЦОЛОВ

ВИОЛЕТА КАМЕНОВА МАРКОВА

ВИОЛЕТА МАРЧОВА МАРКОВА

ВИОЛИНА ЛЪЧЕЗАРОВА КАМЕНОВА

ВИТАНА КОСТОВА ИВАНОВА

ВИТКО БОРИСОВ ПАНТЕВ

ВИТКО РАЧЕВ СТЕФАНОВ

ВЛАДИМИР ЦОЛОВ ВЛАДИМИРОВ

ВЪЛЧО ГЕНОВ ВЪЛЧЕВ

ВЪРБАН ХРИСТОВ ВЪРБАНОВ

ГАБРИЕЛА ТОШЕВА ГЕОРГИЕВА

ГАЛИН ЛОЗАНОВ МАРКОВ

ГЕОРГИ БОРИСОВ МИТОВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ МАРТИНОВ ЛОЗАНОВ

ГЕОРГИ МИКОВ ИЛИЕВ

ГЕОРГИ МИЛЧЕВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ РАЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕРГАНА НАЧОВА ЦЕКОВА

ГИНА ВАСИЛЕВА ЦВЕТКОВА

ГИНА ИВАНОВА КАМЕНОВА

ГИНА НИНОВА ПЕТКОВА

ДАМЯН ВИТКОВ НИКОЛОВ

ДАНАИЛ ВЕСЕЛИНОВ АСЕНОВ

ДАНИЕЛА ЕМИЛОВА ЦВЕТАНОВА

ДАНИЕЛА КОЦОВА НИНКОВА

ДАНЧО ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

ДАРИНКА ИВАНОВА МАНОЙЛОВА

ДАФИНКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА

ДЕЙВИД СТОИЛОВ ПЕТРОВ

ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ДИМИТРОВА

ДИЛЯНА ХРИСТОВА КАРАСТОЯНОВА

ДИМИТРА ЦЕЛОВА ЛИЛОВА

ДИМИТЪР МАНОЛОВ БЯЛКОВ

ДОЛИ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

ДРАГОМИР МИЛЧЕВ ИВАНОВ

ЕВГЕНИ МИТКОВ РАНГЕЛОВ

ЕВГЕНИЯ РУМЕНОВА БОРИСОВА

ЕЛЕНА МИТКОВА НАЧЕВА

ЕЛЗА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА

ЗАХАРИНА ВАСИЛЕВА ЦВЕТАНОВА

ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ

ИВАН ВЪЛЧЕВ МАРИНКОВ

ИВАН ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ

ИВАН ЛИЛОВ ИВАНОВ

ИВАН ПАВЛОВ ТОМОВ

ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ

ИВАН ЦЕНКОВ ИВАНОВ

ИВАНКА ВАСИЛЕВА НАЙДЕНОВА

ИВАНКА ВЪЛОВА ИЛИЕВА

ИВАНКА ГРИГОРОВА ИВАНОВА

ИВАНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА

ИВАНКА НИКОЛОВА ТОШОВА

ИВАНКА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА

ИВО МИТЕВ РАЧЕВ

ИГНАТ ВЛАДИМИРОВ ЦОЛОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ БАНКЕРОВ

ЙОРДАН КАМЕНОВ ДИКОВ

ЙОРДАН НАНКОВ МИТКОВ

ЙОРДАНА ИВАНОВА СТОЯНОВА

КАЛОЯН ВАЛЕРИЕВ ПЕТКОВ

КАЛОЯН КРАСИМИРОВ ЦВЕТАНОВ

КАМЕН ВЕРКОВ КАМЕНОВ

КАМЕН КОСТОВ МЛАДЕНОВ

КАМЕНКА КАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

КАПКА МАРЧОВА МАРКОВА

КАТЯ БОРИСОВА ИВАНОВА

КИРИЛ СТОЯНОВ ЯНАКИЕВ

КОНСТАНТИН МИТОВ КОСТОВ

КОСТА РАЧОВ ТОДОРОВ

КРАСИМИР АСЕНОВ ВИТАНОВ

КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ АСЕНОВ

КРАСИМИР МИТКОВ НАЧЕВ

КРАСИМИР РАЧОВ КОСТОВ

КРАСИМИРА ХАРАЛАМПИЕВА СТАНИМИРОВА

КРУМ ЕЛЕНКОВ КРУМОВ

КРУМ ЙОЦОВ НИКОЛОВ

ЛАЗАРИНА ЕВГЕНИЕВА ДИМИТРОВА

ЛАЗАРИНА ТАТЯНОВА ЙОНОВА

ЛАТИНКА ЛОЗАНОВА КАМЕНОВА

ЛИЛА ЦВЕТАНОВА ИГНАТОВА

ЛИЛО ИВАНОВ ЛИЛОВ

ЛИЛО РАЧОВ ПЕТКОВ

ЛИЛЯН ВАЛЕРИЕВ НИКОЛОВ

ЛИЛЯНА ЕВГЕНИЕВА ДИМИТРОВА

ЛОЗАН АСЕНОВ ВИКТОРОВ

ЛОЗАН ЦАНКОВ МИТЕВ

ЛЪЧЕЗАР КАМЕНОВ ЛОЗАНОВ

ЛЪЧЕЗАР МИТКОВ АНТОВ

ЛЮБКА ВЕЛКОВА НИКОЛОВА

ЛЮБЧО ДОНЧОВ СТОЯНОВ

ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА

ЛЮДМИЛА РУМЕНОВА СТАНКОВА

МАЛИНА МАЛИНОВА ЛОЗАНОВА

МАРГАРИТА АСЕНОВА ЦВЕТКОВА

МАРГАРИТА ЛОЗАНОВА КАЧОВА

МАРГАРИТА НИКОЛОВА РАЧЕВА-БЯЛКОВА

МАРГАРИТА ПЕТРОВА КАМЕНОВА

МАРГАРИТА ЦЕКОВА ВЪЛЧЕВА

МАРИЕЛА ЛОЗАНОВА МИТЕВА

МАРИЙКА БЕЧЕВА ТОДОРОВА

МАРИЙКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

МАРИЙКА НИНОВА ИВАНОВА

МАРИН РАЧОВ КАМЕНОВ

МАРИЦА СТАНОВА ИВАНОВА

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЧЕРНОПОЛСКА

МАРИЯ НЕНОВА МАРИНКОВА

МАРИЯ ПАНОВА КОНОВА

МАРИЯ ПЕТКОВА ИВАНОВА

МАРИЯ СТОЯНОВА ТОМОВА

МАРИЯ ТОМОВА ИЛИЕВА

МАРИЯН ВАСИЛЕВ ЦВЕТАНОВ

МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

МАРКО СТОЯНОВ МАРКОВ

МАРЧО РОЗОВ МАРКОВ

МИЛЕНКА ЙОРДАНОВА КАМЕНОВА

МИЛЧО ДАНОВ ИВАНОВ

МИЛЧО МЛАДЕНОВ ПЕТКОВ

МИМИ КОЛЬОВА ВИТКОВА

МИРОСЛАВ АСИН МАРТИНОВ

МИРОСЛАВ МЛАДЕНОВ ПЕТКОВ

МИРОСЛАВА ИВАНОВА МЛАДЕНОВА

МИТКО ВЪЛЧЕВ ИВАНОВ

МИТКО ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

МИТКО ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ

МИТКО КАМЕНОВ МЛАДЕНОВ

МИТКО ЛЕВЧЕВ АНТОВ

МИТО ПЕТРОВ ЦВЕТКОВ

МИТО ЦОЛОВ КРЪСТЕВ

МЛАДЕН ПЕТКОВ ВЕЛКОВ

МЛАДЕН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ

НАДЯ ЛОЗАНОВА КАМЕНОВА

НАЙДЕН НИКОЛОВ РАНГЕЛОВ

НАЙЧО СЛАВЧЕВ НАЙЧЕВ

НАТАША ЛЪЧЕЗАРОВА КАМЕНОВА

НЕДЕЛКО ПЕКОВ КАМЕНОВ

НЕЛИ СЛАВЧЕВА ДИМИТРОВА

НИКОЛА ДИМИТРОВ БЯЛКОВ

НИКОЛА ДИМИТРОВ КРУМОВ

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ВАЛЕРИЕВ ПЕТКОВ

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

НИКОЛАЙ РАЧОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ЦЕКОВ ВАСИЛЕВ

НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА ЦОЛОВА

НИКОЛО МЛАДЕНОВ МИКОВ

НИКОЛО ЦОЛОВ НИКОЛОВ

НИНО МИКОВ НИНОВ

ОГНЯН ВАСИЛЕВ РАЧЕВ

ОЛЯНА ЛИЛОВА УРИШОВА

ПАВЕЛ ИВАНОВ ТОМОВ

ПАВЕЛ ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ

ПАВЛИНА ЛОЗАНОВА КАЧОВА

ПАРАСКЕВА МЛАДЕНОВА ВЕЛКОВА

ПЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ПЕНА ГЕОРГИЕВА ЗДРАВКОВА

ПЕНА ИВАНОВА КОЛИРКОВА

ПЕНА КОЦЕВА ИВАНОВА

ПЕНКА ВЪТКОВА ДОТОВА

ПЕНЧО НАЧОВ НИКОЛОВ

ПЕПИ ДИМИТРОВ ВЕЛКОВ

ПЕРКА ИВАНОВА СТОЯНОВА

ПЕРКА МЛАДЕНОВА ТОДОРОВА

ПЕРО ВЕЛКОВ ВИТКОВ

ПЕРО РАЧЕВ ВАСИЛЕВ

ПЕТКО РАНГЕЛОВ ПЕТКОВ

ПЕТРАНА НЕДЕЛКОВА ПЕКОВА

ПЕТРУНА КАМЕНОВА ПЕТРОВА

ПЕТЪР ВЪЛЧЕВ ТОМОВ

ПИТЪР МАЛИНОВ ЛОЗАНОВ

ПЛАМЕН БОРИСОВ СПАСОВ

ПЛАМЕН МЛАДЕНОВ ПЕТКОВ

ПЛАМЕН ПАВЛОВ ТОМОВ

ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ ВАСИЛЕВ

РАДКА ВИДЕНОВА ЛОЗАНОВА

РАДКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

РАДКА НИКОЛОВА СИМЕОНОВА

РАДОСЛАВ МАРИНОВ РАЧОВ

РАДОСЛАВА ВАЛЕРИЕВА ПЕТКОВА

РАЙНА ВАСИЛОВА ИВАНОВА

РАЛИЦА ПЛАМЕНОВА РАЧЕВА

РАНГЕЛ ПЕТКОВ РАНГЕЛОВ

РАЧО ГЕОРГИЕВ ЛИЛОВ

РАЧО НИКОЛОВ МИТОВ

РАЧО НИКОЛОВ РАЧОВ

РАЧО ПАНОВ ГЕОРГИЕВ

РУМЯНА АСЕНОВА ГЕРГОВА

РУМЯНА ВЕЛКОВА ИВАНОВА

РУМЯНА СТАНЧОВА КАМЕНОВА

САШКА НИКОЛОВА КАМЕНОВА

СВЕТЛИН СИМЕОНОВ ИВАНОВ

СВЕТОСЛАВА БОРИСОВА ЛОЗАНОВА

СИЛВИЯ СВЕТЛИНОВА СИМЕОНОВА

СИМОНА БОРИСОВА ДИМИТРОВА

СЛАВИ ЛИЛОВ НИКОЛОВ

СЛАВКА БОРИСОВА КАМЕНОВА

СЛАВЧО МАРТИНОВ ШАНКОВ

СНЕЖАНА ЦВЕТАНОВА СТЕФАНОВА

СНЕЖИНКА ИГНАТОВА ГЕОРГИЕВА

СНЕЖКА ПЕТРОВА ЛАПАДАТОВИЧ

СОНЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА

СОФКА ДАНАЙЛОВА ХРИСТОВА

СТАМЕН ИВАНОВ УРИШОВ

СТАМЕН ЛИЛОВ МИТОВ

СТАМЕН НИНОВ МИКОВ

СТЕФКА ТОДОРОВА ДЖОНОВА

СТЕФЧО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

СТОЯН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

СТОЯНКА ПЕТКОВА НИКОЛОВА

ТАТЯНА БОЯНОВА БОРИСОВА

ТЕОДОРА СВЕТЛИНОВА СИМЕОНОВА

ТЕРЕЗА ЛОЗАНОВА ИЛИЕВА

ТИХОМИР ЕМИЛОВ ТЕОФИЛОВ

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

ТИХОМИР РАЧОВ КОСТОВ

ТОДОР ВИТКОВ СТОЯНОВ

ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ

ТОДОР ЛИЛОВ ПЕШОВ

ТОДОР СТЕФАНОВ МАНОЙЛОВ

ТОДОРА СТАМЕНОВА ИГНАТОВА

ТОДОРА СТАНЧЕВА ВАСИЛОВА

ТОДОРКА ГОРАНОВА МИТОВА

ТОДОРКА КАМЕНОВА МАРКОВА

ТОДОРКА ПЕТКОВА ТОДОРОВА

ТОНИ ДОЧОВ ВЕЛКОВ

ТРИФУНА КАМЕНОВА МЛАДЕНОВА

ХРИСТИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА

ЦВЕТА МЛАДЕНОВА ЦВЕТКОВА

ЦВЕТАН ВАСИЛОВ ТОДОРОВ

ЦВЕТАН КАМЕНОВ СИМОВ

ЦВЕТАН МЛАДЕНОВ ВЕЛКОВ

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ КАМЕНОВ

ЦВЕТАНА СЛАВЧОВА НЕНОВА

ЦВЕТАНА ТРИФОНОВА ПЕТРОВА

ЦВЕТАНА ЦАНКОВА ДИМИТРОВА

ЦВЕТАНА ЦОЛОВА ИВАНОВА

ЦВЕТАНКА МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА

ЦВЕТАНКА ТОДОРОВА РАЧОВА

ЦВЕТЕЛИНА ПЛАМЕНОВА РАЧЕВА

ЦВЕТКО ИВАНОВ ЦВЕТКОВ

ЦВЕТОМИР ГОШОВ ТОШЕВ

ЦЕНКО ГЕНАДИЕВ ЦЕНКОВ

ЦЕЦА ДАНОВА ЦЕКОВА

ЦЕЦКА ИВАНОВА ИЛИЕВА

ЦЕЦКА РАНГЕЛОВА ПЕКОВА

ЮЛИАНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

ЯНА РАЧОВА МИКОВА

ЯННА ЦВЕТАНОВА ЦВЕТАНОВА

Кмет/Кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

РАЙОН № 05 – ВИДИНСКИ

ОБЩИНА МАКРЕШ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ВЪЛЧЕК   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 002

адрес на избирателната секция …………………………….

–––––––––––––––––-

ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

–––––––––––––––––-

ВАСИЛКА МАРКОВА ИВАНОВА

ВАСИЛКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ ВЪЛЧЕВ

ВЕСЕЛИН МЛАДЕНОВ ХРИСТОВ

ВИКТОРИЯ ПЕТКОВА РУСЕВА

ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТОЙКОВ

ЕЛЕНКА ЙОЦОВА ПЕТКОВА

ЗДРАВКА МИХАЙЛОВА КАМЕНОВА

ИВАЙЛО ТОШЕВ ПЕТРОВ

ИВАН КАМЕНОВ МИКОВ

ИВАН НИНКОВ ИВАНОВ

ИВАН ЦВЕТКОВ ИВАНОВ

ИВАНКА ВИТКОВА РАГЬОВА

ЙОРДАН СТОЯНОВ ЦАНОВ

ЛЮБОМИР ДОНОВ КАМЕНОВ

ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ ПЕКОВ

МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ЯНКУЛОВА

МИКО КАМЕНОВ МИКОВ

МИТО ГАНОВ КРЪСТОВ

НАДЕЖДА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА

НЕДКА МИТОВА СТАНЧЕВА

НЕЧО ВИТАНОВ ДАНОВ

ПЕНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ПЕРКА МИКОВА ГЕОРГИЕВА

ПЕТЪР ГЕРГОВ ЙОЦОВ

РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

САШО МИТОВ АЛЕКСАНДРОВ

СТАНЧО ПЕШЕВ ПЕТКОВ

СТЕФКА МЛАДЕНОВА ПЕТКОВА

СТОЯН ХРИСТОВ СТОЯНОВ

ТИНКА ГЕРГОВА ВЕЛЬОВА

ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ТОШКОВА

ХРИСТИНА ИВАНОВА КАМЕНОВА

ЦВЕТАНА МИТОВА СТОЯНОВА

ЦВЕТАНА ПЕТРОВА ВИТКОВА

Кмет/Кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

РАЙОН № 05 – ВИДИНСКИ

ОБЩИНА МАКРЕШ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ТОЛОВИЦА   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 003

адрес на избирателната секция …………………………….

–––––––––––––––––-

ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

–––––––––––––––––-

АНГЕЛ СТАМЕНОВ ИВАНОВ

ВАЛЕРИ ЛЕВЧЕВ АНТОВ

ВАСА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА

ВЕРКА ВЪЛЧЕВА ПЕТРОВА

ВИОЛЕТА ИВАНОВА СТОЯНОВА

ГЕОРГИ ДАНИЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

ДИМКА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

ЕМИЛИЯ СВИЛЕНОВА ЛИЛОВА

ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ИВАН ВАСИЛЕВ СЕРОВ

ИВАН ВАСИЛЕВ ЦОЛОВ

ИВАН ВЕЛКОВ НИКОЛОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ

ЙОВКА ЦВЕТКОВА ЦОЛОВА

МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА АНТОВА

МИТКА ВЪЛЧОВА ПОПОВА

МЛАДЕН ЖЕЛЯЗКОВ МЛАДЕНОВ

СОФИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

СТАМЕН ИВАНОВ ЖИКОВ

СТАНИСЛАВ МАРЧЕВ МИЛКОВ

СТАНЧО ВЪЛЧОВ ЦВЕТКОВ

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

ЦАНКА ЖИКОВА ЖИКОВА

ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА НИНОВА

ЦВЕТОМИРА ВАЛЕРИЕВА АНТОВА

ЦЕЦА БОРИСОВА ИВАНОВА

ЦОЛО ЛОЗАНОВ МЛАДЕНОВ

Кмет/Кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

РАЙОН № 05 – ВИДИНСКИ

ОБЩИНА МАКРЕШ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЦАР ШИШМАНОВО   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 004

адрес на избирателната секция …………………………….

–––––––––––––––––-

ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

–––––––––––––––––-

АННА ЛИЛОВА РАЧЕВА

ВАЛЯ МИХАЙЛОВА ЙОРДАНОВА

ВАСИЛ КАМЕНОВ ВАСИЛЕВ

ВЕЛИКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕЛИОНОРА КАСИЯНОВА АНТОВА

ВЕНКА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА

ВЕНЦИСЛАВ ЯНЧЕВ ВЕЛКОВ

ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ГАЙДАРСКА

ВИОЛЕТА МИТОВА ХРИСТОВА

ГАЛИНА КАМЕНОВА ТОДОРОВА

ГЕНА ВЕЛКОВА АНГЕЛОВА

ГЕОРГИ ПЕТРОВ КАМЕНОВ

ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ

ГИНКА ВЪЛЧОВА СТАНКОВА

ДАНКО ПЕТКОВ ИГНАТОВ

ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

ДОНКА АСЕНОВА ИВАНОВА

ЕЛЕНКА АТАНАСОВА ТОДОРОВА

ЕЛЕНКО ЦАНОВ ИВАНОВ

ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ

ЕМИЛИЯ ЛОЗАНОВА ПЕТРОВА

ИВАН РУМЕНОВ РАЧЕВ

ИВАНКА ВЕЛКОВА ОШАНСКА

ИЛИЯ ВАСИЛОВ ПЕТРОВ

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

ИЛИЯНА РАНГЕЛОВА ИЛИЕВА

ИСКРА МАТОВА РАНГЕЛОВА

ЙОРДАНКА ВЕЛЮВА ЦВЕТКОВА

КАТА КОНОВА АЛЕКСАНДРОВА

КОЛЬО РАНГЕЛОВ НИКОЛОВ

КРАСИМИР ЕЛЕНКОВ ЦАНОВ

ЛИНКА СПАСОВА КРЪСТЕВА

ЛОЗАН ВЪЛЧЕВ ВИТКОВ

МАРИЙКА ИВАНОВА ИВАНОВА

МАРИЙКА ИВАНОВА ТОДОРОВА

МАРИЯ ЖИВКОВА ИВАНОВА

МАРИЯНА РУМЕНОВА НИКОЛОВА

МАРТИН ЦВЕТОСЛАВОВ ВАСИЛЕВ

МИТКА ПЕТРОВА КАМЕНОВА

НАЧО ИВАНОВ ЦЕКОВ

НЕЙКА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА

НЕЧО ПЕТКОВ КОНОВ

НИКОЛА ИВАНОВ КРЪСТЕВ

НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ ВЪЛКОВ

ПАВЛИНЧО ВЪЛКОВ ПЕТКОВ

ПЕРКА ИЛИЕВА ВЪЛЧЕВА

ПЕРКА МИТОВА НАЧОВА

ПЕТКО НИКОЛОВ ИВАНОВ

ПЕТРАНА ВЕЛКОВА ЙОРДАНОВА

ПЕТРАНА ГОТОВА ИВАНОВА

ПЕТЪР МИТОВ ЦВЕТКОВ

ПЕТЪР НЕДКОВ ПЕТРОВ

РАЧО ИВАНОВ КАМЕНОВ

РАЧО ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ

РУМЕН РАЧОВ ИВАНОВ

СЛАВКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА

СОФИЯ ТОДОРОВА АЛЕКСАНДРОВА

СТАНИСЛАВ ГОШОВ АЛЕКСАНДРОВ

СТАНКА ТОДОРОВА ИГНАТОВА

СТАНЧО ПЕТРОВ НИКОЛОВ

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

СТЕФАНКА ПАНТОВА ЦВЕТКОВА

СТЕФКА ВЪЛЧЕВА СТЕФАНОВА

СТЕФКА ИЛИЕВА ТОДОРОВА

ТАНЯ МИХАЙЛОВА ЙОРДАНОВА

ТИМОТЕЙКА ГОТОВА ЦВЕТКОВА

ТИХОМИР ДАМЯНОВ СТАНКОВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

ТОДОРА БОЖИНОВА СТАНКОВА

ТОДОРА МЛАДЕНОВА ЦВЕТКОВА

ТОДОРА ЦЕКОВА НАЧОВА

ТОДОРКА ЙОРДАНОВА КОНОВА

ТОДОРКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА

ТОНИ ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ

ТОШКО ИЛИЕВ ИВАНОВ

ТОШО АЛЕКСАНДРОВ МАНОЙЛОВ

ТРИФОН ВЪЛКОВ ТРИФОНОВ

ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ ВЕЛКОВ

ЦВЕТАН МЛАДЕНОВ ЙОТОВ

ЦВЕТАНА МИТОВА ВАСИЛЕВА

ЦЕЦКА РАЙКОВА ПУЕВА

Кмет/Кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

РАЙОН № 05 – ВИДИНСКИ

ОБЩИНА МАКРЕШ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ПОДГОРЕ   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 005

адрес на избирателната секция …………………………….

–––––––––––––––––-

ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

–––––––––––––––––-

АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ РАНГЕЛОВ

АНЕТА КОЛЬОВА ДИМИТРОВА

АНКА БОРИСЛАВОВА КАМЕНОВА

АСЕН ТОШЕВ ТОДОРОВ

БИСЕР АСЕНОВ СТОЯНОВ

БИСЕР ПЕТКОВ МЛАДЕНОВ

БЛАГОЙКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

БОГДАНА ПЕТРОВА ВЪЛКОВА

БОРИС ИВАНОВ КРЪСТЕВ

БОРИС НИКОЛОВ БОРИСОВ

ВАЛЕНТИН ЛОЗАНОВ ИВАНОВ

ВАЛИНКА ПАНЧОВА ПАСКАЛЕВА

ВАЛЯ ЛОЗАНОВА МЛАДЕНОВА

ВАНЬО ВИТКОВ ДЕЙНОВ

ВАНЮША ВАСИЛЕВА ТОШЕВА

ВАСИЛКА ВИДЕНОВА КРЪСТЕВА

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

ВАСКО БОЖИДАРОВ ШАНКОВ

ВЕЛИАН ТРИФОНОВ ИЛИЕВ

ВЕЛИКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

ВЕНЕТКА ГЕНЧОВА ЗАНКОВА

ВЕНКА ВЪЛЧЕВА ПЕТКОВА

ВЕНКА МАТОВА ЦВЕТКОВА

ВЕНЦИСЛАВ ДАФИНОВ ВЪЛКОВ

ВЕРКА ПЕТРОВА БОРИСОВА

ВЕРОНИКА ЛОЗАНОВА ИВАНОВА

ВЕСЕЛКА ИВАНОВА ДАНКОВА

ВЕСКА МИЛЧОВА ПЕТКОВА

ВИОЛЕТА РАДОСЛАВОВА ИВАНОВА

ВЪЛКО НИКОЛОВ ИВАНОВ

ГЕНА НИКОЛОВА МЛАДЕНОВА

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ЦЕКОВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ ЦАНКОВ ИЛИЕВ

ГЕРГАНА МАРКОВА ТОШКОВА

ГИНКА КАЧОВА ПЕТРОВА

ГОШО ЦВЕТАНОВ ТОМОВ

ДАНАИЛ ИВАНОВ ДАНКОВ

ДАНКА ВЪЛЧЕВА ПУЕВА

ДАФИН ВЪЛКОВ ДЕШКОВ

ДАФИНА ТОШЕВА ТОДОРОВА

ДЕНКА АНДРЕЕВА РАНГЕЛОВА

ДЕЯН ВАСИЛЕВ ВЕЛКОВ

ДИМИТЪР МЛАДЕНОВ ГАТОВ

ДОБРИН ВЪЛКОВ ГЕРГОВ

ДОНЧО ЙОЛОВ ВЪЛЧКОВ

ЕЛЕНА ИЛИЕВА ИВАНОВА

ЕЛЕНКА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА

ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВЪЛКОВ

ЗВЕЗДА ТРИФОНОВА КАМЕНОВА

ИВАЙЛО ВАНЬОВ ВИТКОВ

ИВАЙЛО ЖИВКОВ РАДОСЛАВОВ

ИВАН ДАНКОВ ВЪЛЧКОВ

ИВАН КАМЕНОВ МИТКОВ

ИВАН КОЦЕВ ТОДОРОВ

ИВАН МЛАДЕНОВ БОРИСОВ

ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ

ИВАН ТОШЕВ ВЪЛЧЕВ

ИВАНКА ИЛИЕВА ИВАНОВА

ИВАНКА КРЪСТЕВА МИТКОВА

ИВАНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА

ИВАНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

ИВЕЛИН ДАНАИЛОВ ИВАНОВ

ИВО МИЛЧЕВ МАРКОВ

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ЛОЗАНОВ

ИЛИЯ КАМЕНОВ ИВАНОВ

ИЛИЯНА МАРКОВА ПЕТКОВА

ИЛКА ИВАНОВА ВЕЛКОВА

ИЛКА МАТОВА БОРИСОВА

ИРИНА ПЕШЕВА ГЕОРГИЕВА

ИРИНА ТРИФОНОВА ХРИСТОВА

ЙОНКА ДАНКОВА ИВАНОВА

ЙОРДАН ПЕТКОВ ИЛИЕВ

ЙОРДАНА ЙОЛОВА ВИТКОВА

ЙОШКА СТОЯНОВА ВЪЛЧЕВА

КАРАМФИЛА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

КАТА ТОДОРОВА КАМЕНОВА

КАТЯ ИЛИЕВА КАМЕНОВА

КРАСИМИР КАМЕНОВ СИМЕОНОВ

КРАСИМИР НИКОЛОВ ГЕРГОВ

КРЪСТО ВЪЛЧКОВ МАТОВ

КРЪСТО МИТОВ КРЪСТЕВ

ЛИДКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

ЛИЛЯНА КАМЕНОВА ЙОЛОВА

ЛОЗАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ЛОЗАН ЛОЗАНОВ ИВАНОВ

ЛЮБОМИР ЦЕНКОВ ГЕОРГИЕВ

МАРА МЛАДЕНОВА ИЛИЕВА

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА

МАРИЙКА ИВАНОВА МИТОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

МАРИЯ МАТОВА ГЕРГОВА

МАРИЯ ТОШКОВА НАЙДЕНОВА

МАТО ИЛИЕВ РАНГЕЛОВ

МИЛАНКА ПЕТКОВА ЯКОВА

МИЛЧО МИТОВ ПЕШЕВ

МИЛЧО ПЕТКОВ ГЕШЕВ

МИЛЧО ПЕТКОВ МАТОВ

МИТКО НЕНЧОВ МИТОВ

МИТО ИВАНОВ ВЪЛЧКОВ

МИХАЕЛА КАЛИНИНА КРУМОВА

МЛАДЕН ИВАНОВ ЙОЛОВ

МЛАДЕН ПЕТКОВ КРЪСТЕВ

НАДКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

НАДКА ПЕТКОВА МИТКОВА

НАДЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА

НАТАЛИЯ ДАЧОВА СТОЯНОВА

НИКОЛА ИВАНОВ НИКОЛОВ

НИКОЛА КРЪСТЕВ ТОДОРОВ

НИКОЛАЙ ВАЛЕРИЕВ ВЪЛЧЕВ

НИКОЛАЙ МИРОСЛАВОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ВЕЛКОВ

НИКОЛИНА ГРИГОРОВА ВЪЛЧКОВА

НОРКА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА

ПАНТО ИВАНОВ ПАНЧОВ

ПАРАСКЕВА МИТОВА ПЪРВАНОВА

ПЕНЧО КРЪСТЕВ ПЕТРОВ

ПЕТКО ВЕЛКОВ НАЙДЕНОВ

ПЕТКО НИКОЛОВ МИТКОВ

ПЕТРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ПЕТЪР НЕНЧЕВ МИТЕВ

ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ПЕТРОВ ЗАХАРИЕВ

ПЛАМЕН ИВАНОВ СПАСОВ

ПЛАМЕН МЕТОДИЕВ МАРИНОВ

ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ПЕТКОВ

ПЛАМЕН ПАНЧЕВ ПЕТРОВ

ПЛАМЕН ПЕТКОВ ГЕШОВ

ПУНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

РАДОСЛАВ ИЛИЕВ КРЪСТЕВ

РАЙНА ПЕТКОВА ИВАНОВА

РАЙНА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА

РАНГЕЛ ПЕТРОВ РАНГЕЛОВ

РОБЕРТ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

РОСИЦА ЖИВКОВА РАДОСЛАВОВА

САШО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ

СВЕТЛА ПЕТРОВА ПАНКОВА

СВЕТЛАНА ХРИСТОВА ВЪЛЧЕВА

СЕРГЕЙ КАЧОВ ПЕТРОВ

СОНЯ ИВАНОВА ТОШЕВА

СОНЯ ТАСЕВА ЗАХАРИЕВА

СТАНИСЛАВ ВЪЛКОВ СТОЯНОВ

СТАНКА ИЛИЕВА АНТОВА

СТАНЧО ВЪЛКОВ НАЙДЕНОВ

СТАНЧО ТОДОРОВ ИЛИЕВ

СТОЯНА ЙОРДАНОВА ПЕШЕВА

СТОЯНКА ХРИСТОВА ВЪЛКОВА

ТАНИСЛАВ РАНГЕЛОВ КРЪСТЕВ

ТАНЯ ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

ТЕМЕНУЖКА ВЕЛИЧКОВА ДРЕНЧОВА

ТЕРЕЗА ИВАНОВА ТОДОРОВА

ТИНЧО ТРИФОНОВ ПЕТРОВ

ТОДОР ПАНЧЕВ ДЕШКОВ

ТОДОР СИМЕОНОВ ИВАНОВ

ТОДОРИН ПЕТКОВ ТОДОРОВ

ТОДОРКА ПАВЛОВА КРЪСТЕВА

ТОДОРКА ТОДОРОВА ГЕРГОВА

ТОДОРКА ТОДОРОВА СТАНКОВА

ТОНИ КРЪСТЕВ ПЕТРОВ

ТОТА МАРКОВА ТОДОРОВА

ТОШКО ПЪРВАНОВ ВЪЛКОВ

ТРИФОН ИЛИЕВ КРЪСТЕВ

ТРИФОН ПЕТРОВ ТОДОРОВ

ФИЛИП МИТОВ ЙОЛОВ

ХРИСТО ВЪЛЧКОВ КРЪСТЕВ

ЦВЕТАН БОГДАНОВ ПЕТКОВ

ЦВЕТАН ПЪРВАНОВ ВЪЛКОВ

ЦВЕТАН ТОМОВ КРЪСТЕВ

ЦВЕТАНА МИТОВА ЦЕЛОВА

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА

ЯНКО ЕВГЕНИЕВ ГЕОРГИЕВ

Кмет/Кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

РАЙОН № 05 – ВИДИНСКИ

ОБЩИНА МАКРЕШ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.РАКОВИЦА   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 006

адрес на избирателната секция …………………………….

–––––––––––––––––-

ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

–––––––––––––––––-

АГНЕСА ГЕРГОВА НЕШКОВА

АДРИАН СВЕТОСЛАВОВ АНДРЕЕВ

АЛБЕНА СТОЯНОВА МИТОВА

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ЛИТОВ

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ АСЕНОВ

АЛЕКСАНДЪР ТОШОВ АЛЕКСАНДРОВ

АНГЕЛ МАРИНОВ ДРАГОЛОВ

АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

АНГЕЛИНА МИТОВА БАРЕНКОВА

АНГЕЛИНА НЕНКОВА ИВАНОВА

АНГЕЛИНА ПЕТРОВА ЦЕЛОВА

АНДРЕЙЧО ТОШЕВ КРЪСТОВ

АНДРИАНА САШОВА ТОДОРОВА

АНЕЛИЯ ВАНКОВА КРЪЧКИНА-ВЪЛЧЕВА

АНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

АНКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

АНТОН МИТОВ ДРАГАНОВ

АНУШКА ВЛАДИМИРОВА ТОДОРОВА

АНУШКА ЯНКОВА ЦВЕТКОВА

АСЕН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ

АТАНАС ТОНЧЕВ АТАНАСОВ

БОГДАН ПЕШОВ ГЕРГОВ

БОГОМИЛ ТОШОВ КРЪСТЕВ

БОЙКА БОРИСОВА ДАНОВА

БОРИСЛАВ ТОШЕВ БАНЧЕВ

ВАЛЕНТИН МИЛАНОВ ЦЕЛОВ

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ВЕЛЬОВ

ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА ДЕМОВА

ВАЛЕРИ АТАНАСОВ ДАНОВ

ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ВЕСЕЛИНОВ

ВАЛЕРИ ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ

ВАЛЕРИ МИКОВ ДАНОВ

ВАЛЯ НИКОЛАЕВА ВЪЛЧЕВА

ВАНЬО ЦАНОВ ТОШОВ

ВАСИЛ ИВАНОВ КУНОВ

ВАСИЛ МИТОВ ВАСИЛОВ

ВАСИЛ ТОДОРОВ ПЕТКОВ

ВАСИЛКА АНТОНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ВАСКО ДАНОВ ДЕШКОВ

ВЕЛИЗАР ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ

ВЕЛИЗАР ТОДОРОВ ИВАНОВ

ВЕЛИКА АНТОВА СТАЙКОВА

ВЕЛКО ИВАНОВ ПЪРВАНЧОВСКИ

ВЕНКА ВЪЛЧИНОВА ПЕТКОВА

ВЕНКА ГЕОРГИЕВА ДИКОВА

ВЕНЦИСЛАВ ЗАХАРИЕВ ТОДОРОВ

ВЕНЦИСЛАВ ИЛАРИОНОВ ЦАНКОВ

ВЕНЦИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ВЪЛЧЕВ

ВЕРКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА

ВЕРКА ЛАЗАРОВА ЦЕЛОВА

ВЕСЕЛИНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА

ВЕСЕЛКА ВАЛЕРИЕВА ГЕОРГИЕВА

ВЕСЕЛКА МАТЕЕВА СЕРЕЗМИЙСКА

ВЕСКА ИВАНОВА ЛУНГОВА

ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА

ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ГЕРГОВА

ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ИВАНОВА

ВИОЛЕТА СТОЯНОВА КАМЕНОВА

ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ

ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ПАЗДЕРСКИ

ВЛАДИСЛАВ МИЛЧОВ ВЕЛКОВ

ВЛАДО ПЕТРОВ ВЪЛЧЕВ

ВЪТКО СТОЯНОВ ВЪЛОВ

ГАВРИЛ МИТОВ ЦЕКОВ

ГАЛИНКА ВАСИЛОВА ПЕТРОВА

ГАЛИНКА ИВАНОВА ЛИТОВА

ГАНКА МАРИНОВА ДРАГОЛОВА

ГЕНА ВАСИЛОВА ПЪРВАНОВА

ГЕНА ВЕЛКОВА ГЕТОВА

ГЕНА ИЛИЕВА ТОШЕВА

ГЕНА МИЛАНОВА ЦЕКОВА

ГЕНА ЦОЛОВА ЦВЕТКОВА

ГЕНАДИ ТОДОРОВ ПЕТКОВ

ГЕОРГИ АНДРЕЕВ ВИТКОВ

ГЕОРГИ ВАЛЕРИЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ТОШОВ

ГЕОРГИ МИТКОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕРГАН НИКОЛОВ ИВАНОВ

ГЕРГАНА МИТКОВА СТОЯНОВА

ДАНАИЛ ПЕТКОВ ЦВЕТКОВ

ДАНАИЛ ХРИСТОВ ДАНОВ

ДАНО ЦЕКОВ ИВАНОВ

ДАФИНКА ИВАНОВА ПАНТЕВА

ДАФИНКА ЦВЕТКОВА НИКОЛОВА

ДАЧО ИВАНОВ ДАНОВ

ДАЧО НЕДКОВ ИВАНОВ

ДЕЯН ЦВЕТАНОВ РАНГЕЛОВ

ДИАНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА

ДИМИТРА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

ДИМИТЪР КОСТОВ ВЪЛЧЕВ

ДОБРИНКА АЛЕКСАНДРОВА МАЛИКАТОВА

ДОБРИНКА МИТЕВА КРЪСТЕВА

ДОНА ЯНКОВА ЛАЗАРОВА

ЕВГЕНИ ИВАНОВ ПЕТРОВ

ЕВГЕНИ НИНОВ АНДРЕЕВ

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ТОШЕВА

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА АСЕНОВА

ЕМИЛ МАТЕЕВ ДИМИТРОВ

ЕМИЛИЯ ЕВГЕНИЕВА ЦЕНОВА

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ТОНЧЕВА

ЖАНА ИВАНОВА ЖИВКОВА

ЖИВКО ВЪЛЧЕВ ЖИВКОВ

ЗЛАТКА ВЪЛЧОВА ДИМИТРОВА

ИВА ЦВЕТОЗАРОВА ЦЕЛОВА

ИВАЙЛО ДАЧОВ ИВАНОВ

ИВАЙЛО МАРИЯНОВ ИВАНОВ

ИВАЙЛО МИТКОВ РАНГЕЛОВ

ИВАЙЛО НИКОЛОВ ИВАНОВ

ИВАЙЛО РАНГЕЛОВ ИЛИЕВ

ИВАЙЛО ЦВЕТКОВ СТОЙКОВ

ИВАН АНТОВ БАРЕНКОВ

ИВАН ВЛАДИМИРОВ ПЕТКОВ

ИВАН ВЪЛЧЕВ АНДРЕЕВ

ИВАН ВЪЛЧЕВ АНТОВ

ИВАН ДЕШКОВ ЛИЛОВ

ИВАН ЖИВКОВ ИВАНОВ

ИВАН КАМЕНОВ ВЪЛЧЕВ

ИВАН ПАНОВ ИВАНОВ

ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ

ИВАН ТОШОВ АНДРЕЕВ

ИВАН ТРАЯНОВ ИВАНОВ

ИВАНКА ВЪЛЧОВА МЛАДЕНОВА

ИВАНКА КАМЕНОВА ЦВЕТКОВА

ИВАНКА НИКОЛОВА АНДРЕЕВА

ИВАНКА ПЕТРОВА ПЕШЕВА

ИВАНКА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА

ИВАНКА СТОЯНОВА ГЕТОВА

ИВАНКА ТОШОВА ТОДОРОВА

ИВАНКА ЦВЕТКОВА БАРЕНКОВА

ИВЕТА НИКОЛОВА ИВАНОВА

ИВО ТОШОВ ИВАНОВ

ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ЕКУПОВА

ИЛИНА ВАСИЛЕВА ДЕШКОВА

ИЛИНКА ЦЕКОВА НАЧЕВА

ИНА МИРОСЛАВОВА ИГНАТОВА

ИРЕНА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА

ИРИНА НЕДЕЛКОВА РАГЬОВСКА

ЙОВКА ЦЕЦКОВА ЕЛЕНКОВА

ЙОНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА

ЙОРДАН ДОНОВ ЙОТОВ

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ ДЕШКОВ

ЙОРДАН НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ЦЕЛОВ РАГЬОВСКИ

ЙОШКА ВЪЛЧОВА ИЛИЕВА

ЙОШКА ИВАНОВА ДАНОВА

ЙОШКА СТОЯНОВА ЗДРАВКОВА

ЙОШКА СТОЯНОВА МАНОЙЛОВА

ЙОШКА ЦЕКОВА БАРЕНКОВА

КАЛОЯН ИЛИЕВ КРЪСТЕВ

КАЛОЯН МИТКОВ СТОЯНОВ

КАМЕЛИЯ МИТКОВА КИРИЛОВА

КАНА ЖИКОВА ЙОРДАНОВА

КАТА ИВАНОВА ТОШЕВА

КАТЮША ЦВЕТКОВА МИТЕВА

КЕВКА СТОЯНОВА МИТОВА

КОЙНА ЦЕКОВА ГАЧЕВА

КОЛЬО ВЪЛЧЕВ КАМЕНОВ

КОСТАДИН АНТОНОВ АНТОНОВ

КОЦО ЛАЗАРОВ КОЦОВ

КРАСИМИЛА ИВАНОВА ЦЕКОВА

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ

КРАСИМИР МИТОВ ИВАНОВ

КРИСТИНА БОГОМИЛОВА ТОШЕВА

КРЪСТО ПЕТКОВ ВЪЛЧЕВ

КУНА ГЕОРГИЕВА ГОТОВА

ЛАЛО КРЪСТЕВ ЛАЛОВ

ЛИДА БОГДАНОВА ПЕТКОВА

ЛИЛЯНА ТОШЕВА НИКОЛОВА

ЛИТО ИВАНОВ МИТОВ

ЛЮДМИЛА ДЕТЕЛИНОВА ЙОЛОВА

МАГДАЛЕНА АНТОНОВА МИТОВА

МАДЛЕНА ДАЧОВА НЕДКОВА

МАЛИНКА САШОВА АНТОВА

МАРА ВЪЛЧКОВА ДИМИТРОВА

МАРА СТОЯНОВА ВЪЛЧЕВА

МАРГАРИТА ВАНЧЕВА ТОШЕВА

МАРГАРИТА ВЕЛКОВА ЦЕЛОВА

МАРГАРИТА СЛАВЧОВА КОЦЕВА

МАРИАН БОГДАНОВ ПЕТКОВ

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА

МАРИАНА ПЪРВАНОВА ДРАГАНОВА

МАРИЕТА СТОЯНОВА ИВАНОВА

МАРИЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

МАРИЙКА ТОШЕВА ДАНОВА

МАРИКА ИВАНОВА ТОШЕВА

МАРИКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА

МАРИН АНГЕЛОВ ДРАГОЛОВ

МАРИЯ ВЕЛКОВА ИЛИЕВА

МАРИЯ ЛИЛОВА БАШИНОВА

МАРИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА

МАРИЯН ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ

МАРИЯНА ИВАНОВА СПАСОВА

МАРТИН РАНГЕЛОВ ИЛИЕВ

МАРТИН ЯНКОВ ЦЕНКОВ

МАРЧА ЛУКАНОВА НИКОЛОВА

МАРЧА МЛАДЕНОВА КАМЕНОВА

МАЯ ТОШОВА НИКОЛОВА

МИЛАН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

МИЛАН СТАЙКОВ СПАСОВ

МИЛАНКА СТОЯНОВА ГЕТОВА

МИЛЕН ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ

МИЛЕН ЖИВКОВ ВЪЛЧЕВ

МИЛЕНА МИЛЧОВА ВЕЛКОВА

МИЛЧО ВЕЛКОВ МИЛАНОВ

МИТАНКА АЛЕКСАНДРОВА МИКОВА

МИТАНКА ПЕТРОВА РУСИНОВА

МИТКА ПЕТКОВА ПЕТРОВА

МИТКО ГЕТОВ МИТОВ

МИТКО ДАНОВ ТОШОВ

МИТКО СТОЯНОВ ЕКУПОВ

МИТКО СТОЯНОВ ТОШЕВ

МИТКО ЦЕКОВ СТОЯНОВ

МИТО ВАСИЛЕВ МИТОВ

МИХАЙЛ КИРИЛОВ ВАНЧЕВ

МЛАДЕН ВАСИЛОВ МЛАДЕНОВ

МЛАДЕН ВЪЛЧКОВ ДИМИТРОВ

НАДКА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА

НАДКА ИВАНОВА ДЕНЕВА

НАДКА ТОШОВА НИКОЛОВА

НАТАЛИЯ ЛОЗАНОВА ГЕОРГИЕВА

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА НЕНЧЕВА

НЕДЯЛКО ЦВЕТАНОВ НЕДЕЛКОВ

НЕЛИ ТОШОВА ВЕСЕЛИНОВА

НЕНКО КУНЧОВ НЕНКОВ

НЕШКО ЦЕКОВ НЕШКОВ

НИКОЛА ИВАНОВ ЛУКОВ

НИКОЛА ИВАНОВ НИКОЛОВ

НИКОЛА ЯНКОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ВЪЛЧЕВ НЕНЧЕВ

НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ НИНОВ

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ СЕРЕЗМИЙСКИ

НИКОЛАЙ ПАВЛОВ ИКОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ИВАНОВ

НИКОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ПЪРВАНОВА

НИКОЛИНА ЛАЛОВА ТОЛОВА

НИНО МЛАДЕНОВ ВЪЛЧЕВ

НОРА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

ПАВЛИНА ИЛИЕВА ПЕТКОВА

ПАВЛИНА ТОШКОВА ЛАЛОВА

ПАВЛИНКА ВЕЛКОВА ТОМОВА

ПАВЛИНКА НИКОЛОВА МИКОВА

ПАНТО НИНОВ ПАНТОВ

ПАРАСКЕВА МИТОВА ГЕРГОВА

ПЕНА ГОЧОВА НАЧОВА

ПЕНА ИВАНОВА ПАЗДЕРСКА

ПЕНКА ВЪЛЧОВА ДИМИТРОВА

ПЕНКА МИТОВА ЛАЗАРОВА

ПЕНКА НИКОЛАЕВА РАНГЕЛОВА

ПЕНКО ПЕШЕВ НИКОЛОВ

ПЕПА МИНКОВА ВЪЛОВА

ПЕТКО ВАСИЛОВ МЛАДЕНОВ

ПЕТКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ПЕТКО ТОШОВ ПЕТКОВ

ПЕТРА ВЪЛЧЕВА ВЪЛЧЕВА

ПЕТРА МИЛАНОВА ЛИЛОВА

ПЕТРА МИТОВА ДАНОВА

ПЕТРАНА ОГНЯНОВА БОРИСОВА

ПЕТРАНА САВОВА ВЪЛЧЕВА

ПЕТЪР ВЕЛЬОВ ЗЛАТАНОВ

ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР НИКОЛОВ КАРАКУШЕВ

ПЕТЪР ПЕТКОВ ТРИФОНОВ

ПЕТЪР СТОЙКОВ ПЕТРОВ

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЪРВАНОВ

ПЛАМЕН ТОШЕВ ВЪЛЧЕВ

ПЛАМЕН ТОШЕВ ЦОЛОВ

ПЛАМЕН ТОШКОВ ДИКОВ

ПРОЛЕТ МИТКОВА ЕКУПОВА

ПРОЛЕТКА ТОДОРОВА АНДРЕЕВА

ПРОЛЕТКА ЯНКОВА ЦЕНКОВА

ПЪРВАН ТОШОВ ПЪРВАНОВ

РАДА ХРИСТОВА ИВАНОВА

РАДКА ГЕОРГИЕВА ЦЕЛОВА

РАДОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ВАСИЛЕВ

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ

РАЙНА ЙОНЧОВА ЦЕКОВА

РАЙНА НИКОЛОВА ЦЕКОВА

РАЙНА НИКОЛОВА ЯНКОВА

РАЙНА СТОЯНОВА ТОШОВА

РОЗА ИВАНОВА МИТОВА

РОСЕН ВЕСЕЛИНОВ БОРИСОВ

РУМЕН ГОЧОВ ХРИСТОВ

САШКО ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ

САШО ИГНАТОВ АЛЕКСАНДРОВ

САШО ИЛИЕВ ИВАНОВ

САШО ТОДОРОВ ИВАНОВ

СВЕТЛА ГЕРГОВА ПЕКОВА-КРЪСТЕВА

СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СТОЯНОВ

СИЙКА МИХАЙЛОВА НАЙДЕНОВА

СНЕЖАНА ИВАНОВА ПАНТАЛЕЕВА

СНЕЖАНА ПЕТРОВА МИЛАНОВА

СНЕЖАНА ТОШОВА АНТОНОВА

СНЕЖАНКА ПЕТКОВА ПЕРОВА

СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ ИВАНОВ

СТАНИСЛАВ САШОВ МИТОВ

СТАНИСЛАВ ТОНЧЕВ АТАНАСОВ

СТАНКА ТРИФОНОВА УРСОЛОВА

СТАНЧО ГЕОРГИЕВ БАРЕНКОВ

СТАНЧО ЦЕКОВ ЦЕКОВ

СТЕФАНКА СТОИЛОВА ТУРМАЧКА-ГЕОРГИЕВА

СТЕФКА ГЕРГОВА СПАСОВА

СТЕФКА ПЕТКОВА СТЕФАНОВА

СТЕФКА ЦЕКОВА НАЧОВА

СТОЯН ВЪЛОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ВЪЛОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ЙОНЧЕВ ПЕТКОВ

СТОЯН МИТОВ НЕНЧОВ

СТОЯН ТОШЕВ СТОЯНОВ

СТОЯНА НИКОЛОВА КЪНЕВА

СТОЯНКА ИВАНОВА МЛАДЕНОВА

СТОЯНКА ИЛИЕВА МЛАДЕНОВА

ТАНЬО КРЪСТЕВ ТОШЕВ

ТЕМЕНУГА ГЕНАДИЕВА НЕНКОВА

ТЕМЕНУЖКА АНДРЕЕВА ТОШЕВА

ТИХОМИР ВАСИЛЕВ ТОШЕВ

ТИХОМИР КОЦЕВ ЛАЗАРОВ

ТИХОМИР САШОВ ТОДОРОВ

ТИХОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ

ТИХОМИР ТОНЧЕВ АТАНАСОВ

ТОДОР МИТОВ ТОШЕВ

ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ

ТОДОРКА АЛЕКСАНДРОВА ЦОКОВА

ТОДОРКА ГЕНОВА НИКОЛОВА

ТОДОРКА ГЕРГОВА ИВАНОВА

ТОДОРКА НЕНЧОВА ДЕШКОВА

ТОДОРКА ЦВЕТКОВА ВИТКОВА

ТОДОРКА ЦВЕТКОВА НИКОВСКА

ТОНЧО АТАНАСОВ ЗДРАВКОВ

ТОТА ПЕТРОВА ПАНЧОВА

ТОТКА ЙОНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ТОШКО ИВАНОВ СТЕФАНОВ

ТОШО КРЪСТЕВ ТОШОВ

ТОШО ПЕТКОВ ЦОЛОВ

ТОШО СТОЯНОВ МИТОВ

ФИЛКА БОРИСОВА ПЕТРОВА

ХРИСТО ДАНОВ ХРИСТОВ

ЦВЕТА ПЕТКОВА РУСИНОВА

ЦВЕТАН ВЪЛЧОВ ПЕТКОВ

ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ

ЦВЕТАН ДОЧОВ ПЕТРОВ

ЦВЕТАН ЖИКОВ ЙОРДАНОВ

ЦВЕТАН ИВАНОВ ДОЧОВСКИ

ЦВЕТАН ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ

ЦВЕТАН НЕДЕЛКОВ ТОШЕВ

ЦВЕТАН НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ

ЦВЕТАН ПЕТКОВ СТЕФАНОВ

ЦВЕТАН ПЕТКОВ ЦВЕТКОВ

ЦВЕТАН РАНГЕЛОВ НАЧЕВ

ЦВЕТАН СТОЯНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ЦВЕТАН ТОМОВ АНДРЕЕВ

ЦВЕТАН ТРИФОНОВ ЦОКОВ

ЦВЕТАНА АЛЕКСАНДРОВА ТОШЕВА

ЦВЕТАНА ВЪЛЧЕВА ТОШЕВА

ЦВЕТАНА ИВАНОВА ЛИТОВА

ЦВЕТАНА ПЕТКОВА СТОЯНОВА

ЦВЕТАНА СТОЯНОВА МИТОВА

ЦВЕТАНКА ВЪЛЧОВА НЕНЧОВА

ЦВЕТАНКА МИЛАНОВА СТОЯНОВА

ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА УИТЛОК

ЦВЕТКО АЛЕКСАНДРОВ ЦВЕТКОВ

ЦВЕТКО ГЕРГОВ НИКОЛОВ

ЦВЕТОЗАР ИВАНОВ ЦЕЛОВ

ЦВЕТОМИР МИЛЧОВ ЙОНЧОВ

ЦВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ ЦЕКОВ

ЦВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ ИВАНОВ

ЦЕКА АЛЕКСАНДРОВА МИТОВА

ЦЕНА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

ЦЕНКА ВЪЛЧОВА КОНОВА

ЦЕЦА ДАЧОВА СПАСОВА

ЦЕЦА КИРИЛОВА ИЛИЕВА

ЦЕЦА КОЦЕВА КАРАКУШЕВА

ЦЕЦКА ПЕТРОВА СТОЯНОВА

ЦОНА ВЪЛОВА ЙОРДАНОВА

ЦОНКА ДИМИТРОВА ВЕЛКОВА

ЯНИСЛАВ ИЛИЕВ ХРИСТОВ

ЯНКА ТОШЕВА ЖИВКОВА

ЯНКО МИТОВ ТОМОВ

ЯНКО ЦЕНКОВ МИТЕВ

Кмет/Кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

РАЙОН № 05 – ВИДИНСКИ

ОБЩИНА МАКРЕШ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КИРЕЕВО   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 007

адрес на избирателната секция …………………………….

–––––––––––––––––-

ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

–––––––––––––––––-

АНДРЕЙ ВЕЛИЗАРОВ АНДРЕЕВ

АНТОАНЕТА АНТОНОВА НЕДКОВА

БИСЕРКА ДАНАИЛОВА СТОЯНОВА

БОГДАН ПЕТКОВ ЦВЕТКОВ

БОРИС ГЕРГОВ МАТОВ

БОРИСЛАВ ВОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ВАЛЕНТИН ТРИФОНОВ ВЪЛЧЕВ

ВАНЯ ВИДКОВА СТОЯНОВА

ВАСКА ЦЕНОВА ВИДКОВА

ВЕНЕТКА ИВАНОВА ПЕТКОВА

ВЕНКА ВЪЛЧЕВА МИЛАНОВА

ВЕНКА ЦВЕТКОВА СТАЙКОВА

ВИДА ИВАНОВА ВЪЛЧОВА

ВИКТОР ДАНОВ ХРИСТОВ

ВИОЛЕТА ТОШКОВА ГЕОРГИЕВА

ВОЙЧО ГЕОРГИЕВ ОРЛОВСКИ

ВЪЛЧО ИВАНОВ ТОШОВ

ВЪЛЧО СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ

ВЪЛЧО ТИХОМИРОВ ВЪЛЧОВ

ГАЛИНА ВЕЛКОВА МИЛАНОВА

ГЕНА ПЪРВАНОВА ПЕТКОВА

ГЕНА ТОДОРОВА ИВАНОВА

ГЕНЧО МЛАДЕНОВ СТОЯНОВ

ГЕОРГИ БОГДАНОВ ТОДОРОВ

ГЕОРГИ НЕДЕЛКОВ КРЪСТЕВ

ГЕРГО МИТОВ ГЕРГОВ

ДАНКА ЦОКОВА ВЕЛКОВА

ДАНО ХРИСТОВ СТОЯНОВ

ДЕНКА РАНГЕЛОВА МИКОВА

ДЕНКА ТОМОВА АНТОВА

ДЕНКА ЦВЕТКОВА СТАЙКОВА

ДИМИТРАНА ДИМИТРОВА СТАЙКОВА

ДОНКА ВЕЛКОВА ИВАНОВА

ДОНКА ЦЕЛОВА ГЕТОВА

ДОЧКО ВЪЛЧОВ ДОЧОВ

ЕВЕЛИНА ЦВЕТАНОВА ШУТИЛОВА

ЕЛЕНА СТОЯНОВА ТОШЕВА

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ИВАН ВЕЛЧЕВ КРЪСТЕВ

ИВАН ДРАГАНОВ ИЛИЕВ

ИВАН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ

ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ

ИВАН ТОДОРОВ МИТОВ

ИВАНКА ВИДКОВА ЛИТОВА

ИВО ВЕЛКОВ ДРАГАНОВ

ИЛИЯ КОЦОВ ИЛИЕВ

ЙОНКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА

ЙОША ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

КАНА ТОШОВА НИКОЛОВА

КАТА ПЕТРОВА ЦЕКОВА

КРАСИМИР СЛАВЧЕВ ПЕТРОВ

КУНА МИТОВА НИНОВА

ЛАЛО НИКОЛОВ ПАВЛОВ

МАНКА ИВАНОВА ВИДКОВСКА

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ ВЕЛКОВА АНДРЕЕВА

МАРИЯНА ЦЕНОВА ИВАНОВА

МАЯ БОРИСОВА МАРИНОВА

МИЛЧО ФИКОВ СТЕФАНОВ

МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

МИТКО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ

МИТО ГОТОВ ТОШОВ

МИТО МИЛАНОВ ПЪРЛЯШКИ

НАДЕЖДА МАНОЙЛОВА ИНДОЛОВА

НАТАЛИЯ АНТОНОВА ИВАНОВА

НЕШО СТОЯНОВ КЕРИНСКИ

НИКОЛИНА МИТОВА ПЕТКОВА

ПАВЛА ВАСИЛЕВА ДИЛОВСКА

ПАРАСКЕВА ТОШЕВА ЛИЛОВА

ПЕНА АНДРЕЕВА СТОЙКОВА

ПЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ПЕНКА ВОЙЧОВА ЦЕКОВА

ПЕНКА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТКОВ

ПЕТЪР СТОЙКОВ ЦЕКОВ

ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТКОВ

ПЛАМЕН МИТОВ ПАНЧЕВ

ПРОЛЕТКА БОРИСОВА ГЕРГОВА

ПРОЛЕТКА СЛАВЧЕВА ПЕТРОВА

ПЪРВА ИВАНОВА ИВАНОВА

ПЪРВА СТОЯНОВА ВЕЛКОВА

РАНГЕЛ ИВАНОВ РАНГЕЛОВ

СЛАВКА ИВАНОВА НИНОВА

СЛАВЧО ПЕТРОВ ПЕТКОВ

СНЕЖАНКА СТОЯНОВА НЕДКОВА

СОНЯ ВАНЬОВА ТОДОРОВА

СТАНА СИМЕОНОВА РАНГЕЛОВА

СТАНИМИР ДАНОВ ХРИСТОВ

СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ САВОВ

СТАНИСЛАВ НЕДЕЛКОВ КРЪСТЕВ

СТАНКА АНДРЕЕВА ТОШОВА

СТАНКА АНТОВА МИЛАНОВА

СТАНКА ПЪРВАНОВА ВЪЛЧЕВА

СТАНКА ЦЕЛОВА ТОШОВА

СТЕФАН ИВАНОВ ДАНОВ

СТЕФКА АСЕНОВА ПАНОВА

СТОЯНКА АНДРЕЕВА ЦЕЛОВА

СТОЯНКА ВЕЛКОВА ЦВЕТКОВА

СТОЯНКА ЛАЗАРОВА САВЧОВСКА

СТОЯНКА ПЕТРОВА ПЕПЕЛЯНКОВА

ТИХОМИР ВЪЛЧОВ МИЛАНОВ

ТОДОР ПЪРВАНОВ ЦЕКОВ

ТОДОРА ГОТОВА ВИДКОВСКА

ТОДОРА ДЕКОВА ЦОКОВА

ТОДОРКА ТОШОВА ДИКОВА

ТОНИ ЛАЛОВ ТОШЕВ

ТОТА ЛАЛОВА ПЕТРОВА

ТОТА ЦЕКОВА ДАФИНСКА

ТОТКА ВИДКОВА ДОЧЕВА

ТОТКА НИКОЛОВА ИВАНОВА

ТОШО СТОЯНОВ ТОЛОВ

ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА МАНАШКА

ЦВЕТА ИВАНОВА ИКОВСКА

ЦВЕТАН ДАНОВ ТОШЕВ

ЦВЕТАН ПЕТКОВ ИВАНОВ

ЦВЕТАН ПЕТРОВ ПЕТКОВ

ЦЕЛО ВЪЛЧКОВ РАНГЕЛОВ

ЦЕНКА ДАНОВА АЛЕКСИЕВА

ЦОЛО ИВАНОВ РАНГЕЛОВ

ЮЛИКА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА

ЯНКА ГЕОРГИЕВА ИНДОЛОВА

Кмет/Кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….